Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Onko kaupan paikka sittenkin lähempänä Tuomiston risteystä? – Katso kaksi erilaista versiota Sylvään alueen suunnittelussa

Toinen Sylvään alueen tuoreista suunnitelmaversioista osoittaa ison kaupan paikan pysäköintialueineen Kyrönsuonkadun ja Aarnontien väliin nykyisen Sastamalan kaupungin keskusvaraston paikkeille. Kyse on Tuomiston liikenneympyrän ja Kilpinokan välisen noin puolentoista kilometrin pituisen alueen tulevaisuuden kaavoitusvaihtoehdoista. Alkuperäisiä yleissuunnitelman luonnosversioita muokattiin ympäristölautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta. Lautakunta jätti ne maaliskuussa pöydälle. Toisessa versiossa Aarnontien varren itäpuolen alue on muutettu pientaloalueeksi. Vastapuolen kerrostalojen sijoittumista ja kokoa on tarkistettu paremmin ympäristöön sopivaksi. Suunnitelman vaiheistusta on päivitetty niin, että liikerakentamisen alue on otettu mukaan ensimmäiseen asemakaavoitusvaiheeseen yhdessä uuden tiealueen kanssa. Sastamalan konserni- ja elinvoimajaostolla ei ollut uusista versioista huomautettavaa. Luonnokset olivat yleisesti nähtävillä 3. toukokuuta asti, eikä niistä tullut yksityishenkilöiltä huomautuksia, kertoo Sastamalan kaupungin kaavasuunnittelija Pinja Ahola . Sylvään yleissuunnitelman tarkoitus on vahvistaa kaupungin strategisia tavoitteita ja tiivistää yhdyskuntarakennetta siten, että alueesta tulee luonteva osa keskustaajamaa. Suunnittelussa varaudutaan Kilpinokan sillan rakentamiseen, mutta alueen toteutumisedellytykset selvitetään myös siltaratkaisusta riippumattomasti. Suunnitelmassa on esitetty yhteys Tampereentien kiertoliittymän pohjoispuolen uudelta tulevalta tieltä Erhonkadulle. Sen tarkoitus on parantaa yhteyksiä ja osittain korvata Kilpinokan tieyhteys, mikäli sitä ei toteuteta tai sen toteuttaminen ei ole vuosiin ajankohtaista.