Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Pienuudessa ja hiljaisuudessa ovat Sastamalan voima ja vetovoima – Koulujen sijoittaminen ja julkinen liikenne ovat aluepoliittisia ratkaisuja

MIELIPIDE Viittaan Tyrviksen juttuihin 12.3. ja 5.3. sekä kannanottoihin sivistys- ja asuntopoliittisista linjauksista. Asuntopulasta kärsivään Häijääseen rakennetaan ja kaavoitetaan. Maisemakylät on kaavoitettu valtatien varteen keskimäärin alle 500 metrin etäisyydelle valtatie 11:stä. Onneksi Tiisalan alueelle tulee kevyen liikenteen reitti, jota pyöräillen tai lenkkeillen pääsee Mouhijärven viihtyisään keskustaajamaan ja päinvastoin. Keskustaajaman seutua voikin hyvällä syyllä mainita varsinaisiksi maisemakyliksi käsittäen vanhan keskustaajaman ja sen läheisyyteen rakennetut asuinalueet Uotsolassa, Mustianojan - kirkonseudussa ja Mätikön rannan alueella. Taajama-asukkaaksi haluava voi nähdä Uotsolan keskustaajaman ihanteellisena asuinpaikkana niin koululaisille kuin kenelle tahansa. Takaovesta pääsee suoraan metsään, lenkkipolulle ja ladulle eikä uimarantakaan ole kaukana! Kylän keskelläkin on järvi. Uotsolan keskustaajamasta vanha tie jatkuu länteen Vanhankirkon maisemien kautta Eskolan ja Tervamäen kulttuurimaisemaan ja takaisin Porintielle. Tappitorilta taas tie kulkee Hyynilän kautta Suodenniemen maisemiin. Varsinkin Suodenniemen sivukylät ovat erityisen hienoja kumpuilevissa maisemissa – ja mitkä upeat retkeilymaastot, suot ja metsät! Pienten kapeiden järvien nauha kulkee jännittävässä rotkolaaksossa massiivisten jyrkänteiden välissä aina Laviaan saakka. Kyllä on eksotiikkaa! Vanhaa Porin tietä kulkeva ei arvaa, millaisten jyrkänteiden päällä tie kiemurtelee. Sastamalassa ei kaipaa Lappia eikä etelänmaita. Suodenniemellä toimii elintarvikeliike ja rautakauppa. Maailma ei pääty Mouhijärven keskustaan eikä Kiikoinenkaan ole vielä maailman reunalla vaan liikenteen solmukohdassa, mistä on lyhyet välimatkat useisiin naapurikaupunkeihin. Mouhijärven keskustan Uotsolan asukasluku on noin 1100. Häijäästä saa käsityksen, että se olisi isompikin paikka. Vaikutelma johtuu Neste-liikenneasemasta, jonne voi poiketa ruokailemaankin. Nesteellä näyttää poikkeavan paljon asiakkaita ja yrittäjiä vaikuttaa olevan paljon Häijäässä. Näin varmaan onkin. Yrittäjät ovat sijoittuneet Häijääseen ja asukkaiden kolmannes viihtyisään keskustaan. Hyvä näin. Valtatien liikennevirta lisää kaupan liikevaihtoa mutta asumisviihtyvyyttä ja varsinkaan turvallisuutta se ei lisää. Häijään asukasluku on 380, mutta valtatie 11:n liikennevirrat Nesteen ympyrässä ovat 7570 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien 249 liikennevirrat ovat 2000-4000 välillä. Väylät eivät ole vain häijääläisten käytössä. Myös kylien lapsiluvut ovat varmasti jossakin suhteessa alueiden väkiluvun kanssa. Mouhijärven yhteiskoululta ja terveyskeskukselta on viisi kilometriä Nesteen ympyrään. Matka-aika on seitsemän minuuttia. Työmatkat suuntautuvat varmasti moneen suuntaan Häijäästäkin. Lasten kuljettaminen kouluun ja harrastuksiin saattaa tuntua liian kuormittavalta, vaikka matka olisi aivan lyhyt. Ottaen huomioon Sastamalan valtavan pinta-alan tulisi julkisen liikenteen kuulua kehittämisen kärkihankkeisiin. Jo yksin Vammalan keskusta-alueen julkista liikennettä on tärkeää kehittää. Miten esimerkiksi rautatieasemalta pääsee torille, terveyskeskukseen, Citymarketiin ja takaisin julkisin välinein? Raideliikennettä on kehitetty. Kokonaiset junavuorot voivat olla loppuunmyytyjä joillakin rataosuuksilla. Junalla matkustaminen on edullista, jopa halpaa. Toivottavasti Sastamalan kaupungin sisäinen liikenne tulee perässä. Joka kaupungissa eivät junat pysähdy, mutta Sastamalalla on sekin etu kahden valtatien ja muiden isojen väylien lisäksi. Junaliikenne voi palvella Sastamalan sisäistäkin liikennettä. Sastamalasta etsitään edullisia omakotitaloja haja-asutusalueilta. Perheen perustajat hakeutuvat keskuskaupungeista mielellään lähikuntien väljempiin ja turvallisempiin oloihin. 20-40 minuutin työmatka voi tuntua rentouttavalta ja palauttavalta. Kaikkialla Pirkanmaan kylissä vanhat asunnot näyttävät kunnostetuilta vähintään vapaa-ajan käyttöön. Sastamalan ominaislaatu on pienuudessa ja hiljaisuudessa. Niissä piilee alueen voima ja vetovoima. Se piilee vahvasti kylissä. Kylissä on myös arvokkaimmat resurssit. Sastamalassa on vanha kulttuuriperintö, historian tunteminen auttaisi ymmärtämään keitä ollaan. Seudulta on lähtöisin monilukuinen joukko eturivin sivistyneistöä ja taiteilijoita. Maatalousvaltaisella seudulla on toiminut paljon käsityöläisiä, kuten seppiä ja kauppaa on käyty vilkkaasti. Sastamala ei ole syrjässä. Se on lähellä ja tänne on helppo löytää. Koulujen sijoittaminen ja julkinen liikenne ovat kuntien aluepoliittisia ratkaisuja. Kauppa keskittyy ja ajattelee liikevoittoa. Kunnan tulee olla tasapainottava tekijä markkinavoimien ja kuntalaisten välillä. Sen tehtävä on ajatella asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti samalla kun mahdollisuuksia elinkeinojen harjoittamiseen kehitetään. Sellainen on kestävää kehitystä. Miten Sastamalan kaupungin tiedotus muuten on järjestetty – onko kaupungilla tiedottaja, joka hoitaisi virkatyönä tiedonkulun kuntalaisille, lehdistölle ja muille tahoille? Hän voisi hoitaa samalla kunnan markkinoinnin. Vai onko Tyrvis Sastamalan virallinen lehti? Sastamalan historian peruskurssi non stoppina kansalaisopiston tarjontaan. Mukaan pääsy milloin vain.) Mouhijärven lukion käynyt