Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Tarkastuslautakunta: Maaseutujohtaja Pylsy voisi edistää maaseutumatkailua tehokkaammin jotenkin muuten kuin tekemällä suorittavan tason työtä

MIELIPIDE Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on ”arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla”. Tätä tehtävää lautakunta toteuttaa lukemalla päätöksiä, kuulemalla viranhaltijoita ja tutustumalla kunnan toiminnasta annettuihin kertomuksiin. Näistä tärkein on tilinpäätös ja toimintakertomus. Työnsä tuloksista lautakunta kirjoittaa arviointikertomuksen, jossa arvioidaan eri toimialojen valtuustotasolla sitoviksi asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Samalla arvioidaan sitä, miten hyvin tavoitteet ja niille määritellyt mittarit vastaavat toisiaan. Lautakunta arvioi siis myös sitä, miten hyvin raportoidut asiat vastaavat kunkin toimialueen asettamia tavoitteita. Sastamalan tarkastuslautakunnalla on ollut tapana esittää huomionsa kysymyksinä, huomioina, toiveina ja ihmettelyinä. Voimakkaampia ilmaisuita on käytetty vain, jos jokin asia toistuu. Vuoden 2019 tarkastuskertomuksen vahvin kritiikki kohdistui teknisen toimen taloudenpitoon. Siinä yhteydessä lautakunta käytti sanaa, ”vaatii”. Toimialueet toimittavat lautakunnalle vastauksensa kaupunginhallituksen kautta. Tarkastuslautakunta käy siis toimialojen kanssa vuoropuhelua, joka on johtavilta viranhaltijoilta saadun palautteen mukaan ollut hyödyllistä kaupungin toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa on nopeasti lukien vähintään 40 erilaista kysymystä tai huomiota, joista pääosa liittyy jollain tavalla toiminnallisiin tavoitteisiin. Sellaisesta on kysymys myös elävä maaseutu -toimialueen kohdalla. Toimialue on asettanut sitovaksi tavoitteeksi ”järjestetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja maaseudun markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa asukkaiden ja yrittäjien kanssa”. Tämä on raportoitu kertomalla tapahtumista ja maaseutujohtajan vetämistä Ritajärvien retkistä. Miten toimenpiteet vahvistaneet yritystoiminnan edellytyksiä? Kertomuksessaan lautakunta toivoo lisätietoa siitä, miten nämä toimenpiteet ovat todennetusti vahvistaneet yritystoiminnan edellytyksiä maaseudulla. Lisäksi lautakunta esittää kommentin, jossa arvioimme, että maaseutujohtaja voisi edistää maaseutumatkailua tehokkaammin jotenkin muuten kuin tekemällä suorittavan tason työtä. Yleisemmällä tasolla lautakunta kysyy strategisten tavoitteiden toteutumisen kohdalla, millaisia suunnitelmia kaupungilla on Sastamalan elinvoiman kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi niin että matkailu, kaupunkimarkkinointi, yrittäjäpalvelut ja maaseutuyrittäjyys toimivat saumattomasti yhdessä. Arvioinnin näkökulmasta kysymys on siis yhtäältä mittarin toimivuudesta ja toisaalta laajasti kaupungin tasolla toimintojen järjestämisestä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tasolla. Tarkastuslautakunta ei kuitenkaan voi määrätä mitään. Se tekee huomioita asioista, joissa näkee kehittämistarpeita ja ehdotuksia. Jos asiaan saadaan tyydyttävä vastaus, asian käsittely loppuu. Elinvoimaa vahvistavan yhteistyön tavoista kysyttäessä ovat vastaukset olleet epämääräisiä. Lisäksi elinvoimassa ja maankäytössä on tehty henkilöstöjärjestelyjä, jotka tekevät kysymisen perustelluksi. Haluttu nähdä henkilöön ja tapahtumiin kohdistuvana arvosteluna Julkisuudessa lautakunnan huomiot on haluttu nähdä henkilöön ja tapahtumiin kohdistuvana arvosteluna. Kysymys on kuitenkin halusta lisätä yhteistyötä kaupungin eri hallinnonalojen kesken ja mahdollistaa maaseutujohtajalle johtaminen. Nyt hänen työnsä näyttäytyy julkisuuden kautta lähinnä tapahtumien organisointina ja käytännön järjestämisenä. Tarkastuslautakunta haluaa olla kehittämässä elinvoimaista Sastamalaa omasta roolistaan käsin. Se rooli on ihmettelijän, kriittisen tarkastelijan ja jossain määrin myös pilkunviilaajan. Lautakunta toivoo, että Sastamalan Wanhat Talot ja Sastamalan Joulutalot jatkavat, kun pandemiatilanne sen sallii. Lisäksi toivomme myös, että hyvä yhteistyö kaikkien hallinnonalojen kanssa jatkuu tulevaisuudessakin. Tarkastuslautakunnan puolesta, Eveliina Asikainen puheenjohtaja