Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Mielipide: Hallitus kuulee, muttei kuuntele – "Pelot ovat toteutuneet"

MIELIPIDE Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Pirkanmaan Piiri vaatii hallitusta kuuntelemaan kansalaisia ja heidän toiveitaan. 18. lokakuuta julkaistun eurobarometrin tiedoista käy ilmi, että yhtenä tärkeänä tavoitteena suomalaiset pitävät köyhyyden ja eriarvoistumisen torjumista. Kaikissa 28 jäsenmaassa tehdyn kyselyn perusteella EU-maiden kansalaiset ovat lähes samaa mieltä kanssamme. Jo vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. "Päätökset lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta" Liittomme, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, ilmaisi jo hallitusohjelman julkistamisen jälkeen vuonna 2015 pelkonsa siitä, että hallituksen tekemät päätökset tulevat lisäämään kansalaistemme eriarvoisuutta. Kuluneet vuodet ja mm. useiden tahojen tekemät laskelmat ja arviot ovat vahvistaneet esittämiemme pelkojen toteutuneen. Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti jo ennestään heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa. Edellä mainittujen säästöpäätösten päälle hallitus on ensi vuoden talousarviossaan mm. jättämässä voimaan aiemmin tekemänsä säästöpäätöksen indekseihin liittyen. Jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille, mikäli jäädytystä ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä. "Eläkeläisköyhien määrä saatava laskuun" Hallitus on kuullut, muttei kuunnellut. Kysymme, olisiko sen nyt lopultakin aika kuulla kansalaisiaan ja tehdä jotakin maallemme häpeällisen eläkeläisköyhyyden torjunnassa? Tähän asti siihen ei ole löytynyt minkäänlaista tahtoa vaan päinvastoin tehdyt päätökset ovat vain kurjistaneet entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL on asiantuntijalausunnossaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vedonnut, että eduskunta talousarviota käsitellessään peruu perusturvan indeksitarkistusten jäädytykset. Pirkanmaan Piirin hallitus vaatii, että Suomeen on laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhien lukumäärä käännetään laskuun. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Pirkanmaan Piiri ry Pirkko Oksa puheenjohtaja