Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Mielipide: Vastaus Reino Nummelle – "Uusi tapa vähentää kulkemista ja tasaa työn määrää"

MIELIPIDE Olet ilahduttavasti paneutunut seurakunnassa tapahtuviin muutoksiin ja pohdit todellisia asioita. Kiitos! Kuten kirjoituksesta kävi ilmi, kappeliseurakunnat eivät ole kadonneet. Kappelineuvostot kokoontuvat edelleen ja päättävät asioista. Sastamalan seurakunnan jokaisella kappeliseurakunnalla on oma pappi. Kiikan, Keikyän ja Kiikoisten pappi on Auli Airas-Laitila. Suodenniemen ja Mouhijärven pappi on Lasse Hautala. Nyt nämä papit saavat keskittyä yksinomaan kappeliseurakuntiinsa. Karkun kappeliseurakunnan pappi Anu Jokinen-Lunden on myös seurakunnan lapsi- ja perhetyön pappi. Etelä-Tyrvään seurakuntapiirin pappi Hannu Heikkilä on myös seurakunnan sielunhoito- ja laitostyön pappi. Karkku ja Etelä-Tyrvää ovat suuntautuneet eniten Sastamalan keskustaan, siksi näillä papeilla on myös koko seurakuntaa koskeva tehtävä. Koko seurakuntaa, siis myös kappeliseurakuntia, palvelevat nuorisopappi Emilia Kuusisto, tiedotus- ja viestintäpappi Tarja Kopalainen, jumalanpalvelus- ja aikuistyön pappi Jouni Pihlajamaa, lähetyksen ja kansainvälisen diakonian pappi Olavi Sorva sekä allekirjoittanut. Pappien työnjakokirja poistui 2013. Uusi kirkkolaki määrää pappien työnjaon kirkkoherran tehtäväksi. Seurakunnassa on jo kauan jaettu jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet, onnittelukäynnit ja aamunavaukset ja lähes kaiken muukin työ yhteisesti. Tähän yhdessä sovittuun järjestelyyn kaikki papit työssään tukeutuvat myös kappeliseurakunnissa. Pappien työjärjestelyjä muutettiin yhteisen pohdinnan perusteella. Uusi tapa vähentää kulkemista, tehostaa kappeliseurakuntien keskinäistä yhteistyötä, lisää koko seurakuntaa koskevaa vastuuta ja tasaa työn määrää. Papit ovat toki valmiita tuuraamaan toisiaan ja toimimaan tarvittaessa missä tahansa seurakunnassa, eikä kulkemisesta päästä kokonaan eroon. Pappien työn muutokset eivät muuta seurakunnan perustehtävää. Sastamalan seurakunnan perustamisesta lähtien seurakunnan perustyö tehdään työaloittain. Diakonia, lapset, perheet, nuoret, rippikoulut ja musiikki hoidetaan alan työntekijöiden ja näiden esimiehen toimesta. Kiinteistöistä, taloudesta ja toimistotehtävistä vastataan samoin yhteisesti. Monet työntekijät tekevät suuren osan työstään jonkin kappelin alueella. He ovat näin sille alueelle nimettyjä työntekijöitä. Työmuotojen ja kappelineuvostojen yhteistyö merkitsee parhaimmillaan, että seurakuntatyötä tehdään paikallisesti sopivalla tavalla. Seurakunnan ikiaikaista rakennetta edustaa Vapahtajamme lähetyskäsky ”Menkää ja tehkää…”. Sastamalan seurakunnan alueella sen sijaan on kirjoittajan elinaikana nähty kaikki mahdolliset kunta- ja seurakuntaratkaisut. Ollaan oltu kunta, kauppala ja kaupunki. Seurakunta on ollut yhden kunnan alueella oleva, monen kunnan alueella oleva, seurakuntayhtymä, kappeliseurakunta ja seurakuntapiiri. Työntekijöitä on jaettu monin eri tavoin usean seurakunnan kesken. En usko, että nykyinen järjestely on ikiaikainen. Uskon, että ikiaikaista on tarve yhteistyöhön ja yhteisen hyvän rakentamiseen. Ari Paavilainen Kirkkoherra Sastamalan seurakunta