Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Kantasairaalan sisäilmaongelmista alkanut tilavyyhti oli karata käsistä – "Syödään nyt tämä norsu palasina", toppuutteli kaupunginjohtaja

Sastamalan Hopunkalliolla toimivan tehostetun palveluasumisen yksikön Kotikallion toiminta päättyy ja sen 19 asiakasta siirtyy toisiin yksiköihin palvelusetelillä. Samalla etenee Sastamalan kaupungin suunnitelma saattohoito-osaston muutosta Kotikallion tiloihin ja keskushammashoitolan siirtymisestä terveyskeskussairaalaan nykyisen saattohoito-osaston tiloihin. Sastamalan kaupunginvaltuusto äänesti maanantai-iltana ensin asian pöydälle jättämisestä. Kun tämä esitys kaatui äänin 28-15, valtuusto päätyi hyväksymään suunnitelman yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kiireellä, koska vanhassa kantasairaalassa sijaitseva keskushammashoitola kärsii sisäilmaongelmista ja työntekijät oireilevat tämän takia. Väliaikaisratkaisuksi tiloihin on tulossa ilmanpuhdistimet ensi viikolla. Kritiikkiä vasemmistolta, sosiaalidemokraateilta ja perussuomalaiselta Virkahenkilöjohdon tilasuunnitelmaa kritisoivat kokouksessa etenkin vasemmistoliiton valtuutetut, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaisten Katariina Siuronen. He olisivat halunneet siirtää asian käsittelyä lisäselvityksiä varten ja peräsivät vastauksia muun muassa Kotikallion henkilöstön ja asukkaiden tilanteesta. Muiden muassa Marko Naskali (sd.) koki, että kaupunki on tehnyt valmisteluvaiheessa päätöksiä puutteellisin tiedoin. –Mikä on tilanne Kotikallion henkilöstön osalta ja mikä on asiakkaiden muuton aikataulu sekä heidän kustannuksensa, kun palveluseteli tulee, Naskali kysyi. Kotikallion asukkaiden kustannukset eivät muutu, henkilöstölle töitä muualta Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryykin mukaan Kotikallion asiakkaat ja näiden omaiset saivat tietoa palveluasumisyksikön tilanteesta viime viikolla. –Jos asiakas valitsee palvelusetelin, hänen kustannuksensa eivät muutu. Kotikallion henkilöstölle puolestaan tarjotaan muita tehtäviä sosiaali- ja terveyspalveluissa, Tryyki sanoi. Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluista on kaupungin laskelmien mukaan vapautumassa tänä ja ensi vuonna hoitajavakansseja eläköitymisten vuoksi enemmän kuin niitä on sulkeutuvassa Kotikalliossa. Näin paljon kaupunki maksaa Kotikallion asukkaiden vuokrasta Sastamalan kaupunki kompensoi tällä hetkellä 19 asiakkaan asumista Kotikalliossa, koska tilan vuokra on korkea. Tryyki konkretisoi tilanteen lukuina. –Kotikallion vuokra asiakkaille on 550 euroa/kuukaudessa/huone. Jos kaupunki ei kompensoisi hintaa, vuokra olisi yli 900 euroa ja markkinahinta noin 1100 euroa. Kukaan ei pysty maksamaan tätä summaa eikä maakunta tule tekemään kompensaatiota, Tryyki sanoi ja viittasi tekeillä olevaan maakuntauudistukseen. Vasemmistoliittoa närästi asiassa erityisesti se, että ryhmän kesällä tekemä hoitajalisäysesitys ei ole edennyt. Vasemmisto halusi kesän kokouksessaan viisi lähihoitajaa lisää kotihoitoon ja aiheeseen piti palata syksyllä. –Sovittiin, että hoitajalisäysasia tulee listalle syksyllä. Hoitajalisätystä tarvitaan pian, huomautti Pirkko Niemi (vas.). Miten käy Sastamalan muiden hammashoitoloiden? Antti-Matti Mattila (kesk.) puolusti yhtenä monista tilasuunnitelman hyväksymistä. Hän muistutti, että saattohoito-osaston siirtäminen Hopunkalliolle luo mahdollisuudet toiminnan edelleen kehittymiselle Sastamalassa. Mattila nosti esiin myös hammashoitolan työntekijöiden ongelmallisen nykytilanteen. –On puhuttu, että hammashoitolan työntekijät oireilevat. Miksi pitkittää heidän tuskaansa? Jopa kivitalon (kantasairaalan) ilmastoinnin korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin ne muutostyöt, mitä tässä kokonaisuudessa nyt esitetään, Mattila arvioi. Katariina Siuronen (ps) pohti, onko keskushammashoitolan muuttopäätös jo ennakkopäätös Sastamalan muiden hammashoitoloiden lakkauttamisesta. Tryyki vakuutti, ettei kaupunki ole tehnyt sivuterveysasemien tai hammashoitolayksiköiden osalta mitään linjauksia tai suunnitelmia. –Kun näemme, mitä maakuntauudistus tuo tullessaan, on aika miettiä, laajennetaanko suun terveydenhuoltoa keskustassa. Kantasairaalan purkuun määrärahoja? Keskustavaltuutettu Hannu Pohjanen oli jo purkamassa huonokuntoiseksi todettua vanhaa kantasairaalaa. –Nyt tarvitsisi varata 500000-800000 vanhan sairaalan purkuun. Rakennus on parhaalla paikalla kaupunkia ja selvä menoerä, Pohjanen kärjisti. Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg toppuutteli. –Syödään nyt tämä norsu palasina. Otetaan tähän aikaa. Kantasairaala on keskeisellä paikalla ja sille paikalle löytyy varmasti toiminnallista tarkoitusta tavalla tai toisella. Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti, että Hopunkalliolla sijaitsevan Kotikallion tehostetun palveluasumisen toiminta päättyy mahdollisimman pian ja kaupunki hankkii vastaavat tehostetun palveluasumisen paikat palvelusetelillä. Kotikallion tehostetun palveluasumisen vapautuviin tiloihin siirtyy terveyskeskussairaalaosasto 2:n, eli saattohoito-osaston, toiminta ja kotisairaala. Terveyskeskussairaalaosasto 2:lta vapautuviin tiloihin remontoidaan tilat keskushammashoitolalle, joka muuttaa pois vanhan kantasairaalan tiloista. Tilojen kunnostukseen on varattu alustavasti 350 000 euroa ensi vuodelle. Vanhassa kantasairaalassa sijaitsevalle Mielipisteelle kaupungin sote-johto etsii parhaillaan uusia tiloja, mutta toistaiseksi sopivia ei ole löytynyt.