Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö Tulospalvelu

Tyrväänkylän murskaamo saa vihdoin aloittaa toimintansa – Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 19 henkilön valituksen ja vuosien oikeustaistelu loppui

Tyrväänkylään Huhtaniituntien varrelle suunniteltu kallion louhinta- ja murskaustoiminta voi alkaa, sillä korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikkiaan 19 henkilön tekemän valituksen toiminnalle myönnetystä ympäristöluvasta. Alun perin samasta ympäristöluvasta valitti yli 50 ihmistä Vaasan hallinto-oikeuteen vuonna 2015. Huhtaniituntien asukkaat vetosivat viranomaiseen, jotta rekkaliikenne ei kulkisi Huhtaniituntien alkuosan tiheän asutuksen läpi. Asukkaat muistuttivat, että tien alkupäähän on myönnetty rakennusluvat kuudelle omakotitalolle. Lähistöllä on myös Tyrväänkylän koulu ja oppilaiden liikennettä, mutta Tyrväänkyläntien ja valtatie 12:n välissä ei ole katuvalaistusta, pyörätietä, eikä edes piennaraluetta. Ympäristölupahakemuksessa on mainittu 12 raskaan ajoneuvon käyntiä louhoksella vuorokaudessa eli 24 raskaan ajoneuvon ajoa kapeilla teillä ja ahtaan risteyksen kautta. Louhinta-alueen koko on lähes viisi hehtaaria. Valittajat ovat huolissaan liikenneturvallisuudesta, mutta hallinto-oikeus muistutti vuonna 2017, että liikenneturvallisuutta ei voida ottaa huomioon lupaharkinnassa. Pintakiviä ammuskellaan pian Ympäristölupaa kivimurskaamolle hakenut yrittäjä Asko Vormisto kertoo, että toiminta alkaa pikku hiljaa. –Tänään perjantaina siellä oli katselmus. Ruvetaan ammuskelemaan pintakiviä. Murskeen pohjia tehdään, Vormisto kertoo. Valittajat ovat olleet huolissaan rekkakuljetuksista. –Se tulee olemaan vaihtelevaa. Voi olla päivä, ettei mene ketään ja joku päivä menee useampi, Vormisto sanoo. Hänen mukaansa alueelta saadaan kaikkiaan 2-3 miljoonaa tonnia kiviainesta.Vuosituotanto saa olla 150 000 tonnia. Sastamalan rakennuslautakunnan myöntämä maa-ainestenottolupa on voimassa vuoteen 2025 saakka. Valituksessa vedottiin selvitysalueeseen Viimeisimmässä, korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa vedottiin siihen, että Huhtaniituntien alue on kaavassa merkitty selvitysalueeksi, jolla maankäyttöä ei ole voitu tarkemmin määritellä. Huhtaniituntielle on ehdotettu asemakaavoitettavaa pienaluetta tai kylämäistä aluetta. Alueen ei ole katsottu olevan sopiva teollisuusalueeksi. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että liikenteen vaikutusten kohdistuminen osin rakenneosayleiskaavassa selvitysalueeksi osoitetulle alueelle ei muodosta estettä ympäristöluvan myöntämiselle. Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan murskeen ajo on normaalin sietämisvelvollisuuden piirissä ja selvitysalueen käytön ratkaisemattomuuden sekä toiminnan etäisyyden vuoksi louhinnasta ja murskauksesta ei luvan mukaisena koitune haittaa alueelle.