Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Talvirenkaita koskeva laki muuttuu ja tätä se tarkoittaa – renkaita ei enää vaihdeta kalenterin mukaan

Talvirenkaiden vaihto menee uusiksi Suomessa vuonna 2020. Silloin tulee voimaan uusi tieliikennelaki, joka muuttaa talvirengaspakon keliperusteiseksi. Autorengasliiton mielestä uudet rengasmääräykset kaipaavat tuekseen laajaa valistusta, valvontaa ja seurantaa. Muuten saattaa toteutua rengasalan toimijoiden pelko siitä, että liikenneturvallisuus vaarantuu. –Uudet talvirengassäännöt ovat siinä mielessä nykyisiä selkeämmät, ettei vastedes tarvitse muistella erilaisia käyttöaikoja talvirenkaiden ja nastarenkaiden välillä, Autorengasliitto toteaa tiedotteessaan. Vuoteen 2020 asti noudatetaan ajoneuvojen käyttöasetuksen mukaista kalenteriin sidottua talvirengaspakkoa joulukuun alusta helmikuun loppuun. Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta alkaen ja muunakin aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Kitkarenkaiden käytölle ei ole rajoituksia, joten ne voi laittaa huoletta alle jo ennen sesonkiruuhkia. "Jos keli edellyttää" Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta kehottaa autoilijoita kiinnittämään huomiota sekä ajonopeuteen että rengastukseen syksyn muuttuvissa olosuhteissa. –Uudessa tieliikennelaissa korostetaan kuljettajan omaa vastuuta myös rengasasioissa. Kesäkuussa 2020 voimaan tulevan lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marras–maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää”, Ihalainen toteaa. Uhkia ja mahdollisuuksia Rengasalan teknisen foorumin puheenjohtaja Juha Mustakangas näkee talvirengaspakon uudistamisessa sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia. –Suurin osa autoilijoista toimii varmasti vastuullisesti jatkossakin, mutta kesärenkailla talvella ajavien riskikuljettajien määrä saattaa kasvaa. Toisaalta autoilijat saattavat tiedostaa tieolosuhteet ja renkaidensa suorituskyvyn entistä paremmin, ja ajaa niiden mukaisesti.” Mustakankaan mukaan talvikeli on määritelty tieliikennelain perusteluissa, mutta siitä on myös tiedotettava selkeästi lain täytäntöönpanon yhteydessä. Talvikelillä tarkoitetaan ”tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi”. Ruotsissa jo voimassa Keliperusteinen talvirengaspakko on ollut Ruotsissa voimassa jo 2000-luvun alusta lähtien. Siellä talvirenkaita on käytettävä joulu–maaliskuun aikana talvikelin vallitessa. Nastarenkaiden käyttö sallitaan 1.10.–15.4. sekä muunakin aikana, jos keli sitä edellyttää. Seurantatutkimusten mukaan ruotsalaisautoilijat noudattavat keliin sidottua talvirengaspakkoa esimerkillisesti.