Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Mouhijärven ja Kiikoisjärven vedenkorkeuksista halutaan asukkaiden mielipiteitä – Ilmastonmuutos tuo muutoksia virtaamiin

Mouhijärven ja Kiikoisjärven tilasta sekä vedenkorkeuksien säännöstelystä järjestetään asukastilaisuus Kiikoisissa Toukolan koulussa ensi viikon tiistaina 30. lokakuuta kello 17 alkaen. Ilmastonmuutos nimittäin vaikuttaa vedenkorkeuksiin ja tuleviin virtaamiin, joten nykyisten säännöstelylupien toimivuudesta on syytä keskustella. Pirkanmaan ely-keskus käynnisti tänä vuonna Kauvatsanjoen reitin vesitaloudellisen kehittämistyön Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyjen vaihtoehdoista. Työssä selvitetään säännöstelyluvan muuttamista ja nykyisten säännöstelyrakenteiden mahdollista korvaamista esimerkiksi pohjapatoratkaisuilla. Myös esteetöntä kalankulkua selvitetään. Ely-keskus on jo aiemmin tehnyt Kiikoisjärvelle ja Mouhijärvelle muutamina keväinä poikkeuslupahakemuksia aluehallintovirastoon, joissa on pyydetty lupaa poiketa säännöstelyluvasta. Kevätkuopan ei tarvitse olla syvä Suomen Ympäristökeskuksen hydrologi Miia Kumpumäki on tehnyt vuoteen 2079 ulottuvia ilmastonmuutoslaskentoja Mouhijärvelle ja Kiikoisjärvelle. Johtopäätöksenä on, että ilmastonmuutosjaksoilla alimmat vedenkorkeudet laskevat kesäisin alemmas, koska kevään tulovirtaamat ovat nykyistä pienempiä eikä pintaa saada nostettua. Kevätkuopalla varaudutaan laskemaan järvien vedenpinnat riittävän alas, jossa lumien sulamisvedet mahtuvat järviin aiheuttamatta tulvia. Kun talvet ovat olleet vähälumisia ja vesistöön valuvien sulamisvesien määrä on ollut pieni, luvan edellyttämää kevätkuoppaa ei ole ollut tarpeen tehdä. Ilmastonmuutoslaskennan perusteella kevätkuopan ei tarvitse olla vähälumisina talvina yhtä syvä kuin aiemmin. Vuonna 2013 Kauvatsanreitin vesistön varrella asuville tai mökkeileville tehdyn kyselyn mukaan erityisesti kesäaikaan vedenpinnan koettiin oleva alhaalla tai virtaaman liian pieni. Keväisin tilanteen sen sijaan koettiin olevan juuri päinvastoin. Ilmastonmuutoslaskennan perusteella kevättulvat aikaistuvat ja pienenevät. Kevättulvariskien hallinta paranee ilmastonmuutosjaksoilla säiden puolesta, varsinkin jos varaudutaan jo loppuvuodesta ja ollaan joustavia kevätkuopan ajankohdan suhteen. Lunta sulaa talvella Ennusteiden mukaan talvisin sateet lisääntyvät ja lunta sulaa talvella. Tulovirtaamat kasvavat sekä keskimäärin että tulvahuippuina. Keväisin lunta on vähemmän ja se sulaa aikaisemmin. Kevättulvat aikaistuvat ja pienenevät. Odotettavissa on, että kesä pidentyy ja haihdunta lisääntyy. Järvien alimmat vedenkorkeudet laskevat vähän, suurimmat sateet kasvavat ja tulvahuiput voivat kasvaa. Mouhijärven ja Kiikoisjärven säännöstelyn kehittämisestä voi antaa mielipiteensä myös erilliseen sähköiseen kyselyyn, joka avautuu 30. lokakuuta osoitteessa ymparisto.fi/saannostely/kauvatsanreitti.