Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Mielipide: Osmo Ojansivu toivoo, että kansa saa suoraan valita uuden kirkkoherran – "Antaa paljon tukevamman pohjan kuin kabineteissa sovittu vaali"

MIELIPIDE Uusi vuosi on merkinnyt seurakunnissa uutta vaihetta. Uudet päättäjät ovat ottaneet vastuun seurakunnistaan. Heitä kaikkia on syytä onnitella sekä toivottaa viisautta ja Jumalan siunausta. Tärkeää olisi, että luottamushenkilöt myös osallistuisivat aktiivisesti kokouksiin ja tutustuisivat huolellisesti päätettäviin asioihin. Vaalikauden tärkeimpiin asioihin tulee Sastamalan seurakunnassa kuulumaan tämän vuoden aikana toimitettava kirkkoherran vaali. Kirkkoherra antaa seurakunnalle kasvot. Minullakin on vastaavasta vaalista jonkin verran kokemusta vuodelta 1990. Kirkon vaalijärjestys on sittemmin muuttunut niin, että seurakunta saa päättää toimitetaanko vaali välittömänä vai välillisenä. Välitön vaali tarkoittaa seurakuntalaisten äänestysmahdollisuutta, jälkimmäinen vaalin toimittamista kirkkovaltuustossa. Kumpaakin vaihtoehtoa näytetään käytettävä. Uusi kirkkovaltuusto joutuu siis ensi alkuun päättämään, miten toimitaan Sastamalassa. Kummallakin vaihtoehdolla on puolensa, mutta myös selvät ja ratkaisevat eronsa. Jos halutaan nopeuttaa ja hieman yksinkertaistaa vaaliprosessia, välillinen vaali on käyttökelpoinen. Se tarjoaa kirkkovaltuustolle/seurakuntaneuvostolle myös mahdollisuuden perinpohjaiseen ehdokkaiden vahvuuksien ja heikkouksien selvittämiseen. Välillinen vaali on kuitenkin aina välillinen. Sastamalan seurakunnassa se tarkoittaisi 27 henkilön päätöstä. Vaikka kirkkovaltuustoon valitut ovat toivottavasti asiansa osaavia, ongelmalliseksi välillisen vaalin tekee juuri uuden vaalikauden alkaminen ja uusien luottamushenkilöiden kokemattomuus koko seurakuntaa koskevissa asioissa. Välillistä vaalia käytetäänkin pääasiassa siellä, missä olisi odotettavissa matala äänestysinto. Silloin hallinnossa suoritettu vaali tuottaa varmemmin paremman tuloksen. Sastamalan seurakunnan alueella aiemmin toimitetut kirkkoherranvaalit eivät puhu välillisen vaalin puolesta. Voimme olla vakuuttuneita, että nytkin päästäisiin samaan noin 20 prosentin äänestysintoon kuin seurakuntavaaleissa. Tyrvään kirkkoherranvaalissa vuonna 1990 äänestysprosentti oli 57. Miksi emme taas pyrkisi siihen suuntaan? Ennen muuta on kuitenkin tärkeää, että jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus vaikuttaa vaalin lopputulokseen. Hyvin käyty vaalitaistelu lisää epäilemättä myös kiinnostusta seurakuntaa kohtaan ja antaa valitulle paljon tukevamman pohjan viranhoidolleen kuin kabineteissa sovittu välillinen vaali. Toivon, että uusi kirkkovaltuusto tekee ensimmäisen viisaan päätöksensä ja valitsee kirkkoherranvaaliin välittömän vaalin. Osmo Ojansivu