Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Miten Sastamalan uusi kirkkoherra valitaan? – Tiedotuspappi vastaa

Sastamalan seurakunnalla on edessä uuden kirkkoherran valinta, kun vuodesta 2009 kirkkoherrana toiminut Ari Paavilainen siirtyy kirkkoherraksi Harjun seurakuntaan Tampereelle. Kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Vuonna 2014 voimaan tulleen Kirkon vaalijärjestyksen mukaan kirkkoherra on mahdollista valita myös vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkoherran vaalitavasta on käyty vilkasta keskustelua Tyrvään Sanomissa . Mitä tarkoittaa välitön vaali? Jos kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen, jossa se asettaa kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan. Mahdollisuus asettaa ylimääräinen vaaliehdokas on lainsäädännöstä poistunut. Ehdokkaiden arvioinnissa tuomiokapituli voi käyttää apuna haastattelua ja ulkopuolisen tekemää soveltuvuustestiä. Tuomiokapituli voi myös pyytää kirkkoneuvostolta lausunnon virkaan kelpoisista hakijoista. Vaaliehdokkaiksi asetetut toimittavat peräkkäisinä sunnuntaipäivinä vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa. Seurakuntalaisilla tulee olla riittävästi mahdollisuuksia tutustua ehdokkaisiin esimerkiksi kyselytunnin tai vaalikeskustelun muodossa. Vaalitiedottaminen on tärkeää. Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa vaalilautakunta. Vaalien järjestelyt ovat vastaavat kuin seurakuntavaaleissa. Äänestysprosentti Sastamalan edellisissä kirkkoherranvaalissa vuonna 2009 oli 10,4. Entä välillinen vaali? Jos kirkkovaltuusto haluaa välillisen vaalin, on pyyntö siitä toimitettava tuomiokapitulille ennen kirkkoherran viran haettavaksi julistamista. Tuomiokapituli määrää henkilön, jonka tehtävänä on vaalin valmisteleminen seurakunnassa. Tuomiokapituli antaa seurakunnalle hakijoista lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan. Lausunto ei sido seurakuntaa, mutta se on otettava nimitysharkinnassa huomioon. Seurakunta päättää hakijoiden haastattelusta ja mahdollisista näytteistä (esimerkiksi saarna tai jumalanpalveluksen toimittaminen). Myös psykologista testiä soveltuvuuden arviointia voidaan edellyttää. Hakijoiden esittelemistä varten voidaan järjestää yleisötilaisuuksia samaan tapaan kuin välittömän vaalin kyseessä ollessa. Kirkkoneuvosto tekee päätösehdotuksen virkaan valittavasta hakijasta. Kirkkoherran vaalin toimittaa kirkkovaltuusto. Lähde: Kirkkoherranvaalin hallintomenettely, Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja Tarja Kopalainen tiedotuspappi Sastamalan seurakunta