Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Esitys kirkkoneuvoston kokoukseen: Kansa ei valitse Sastamalan kirkkoherraa – Perusteluina valtuustovaalin paremmuudelle ovat vaaliväsymys, nopeus ja hinta

Sastamalan seurakunnan vs. kirkkoherrana tällä hetkellä toimiva Jouni Pihlajamaa esittää, että kirkkovaltuusto valitsee seuraajan kirkkoherra Ari Paavilaiselle . Ari Paavilainen pitää vuosilomia ja Pihlajamaa toimii kirkkoherran sijaisena helmikuun loppuun asti. Pihlajamaan mukaan esityksen on tehnyt seurakunnan kuusihenkinen johtoryhmä ja myös henkilöstöä on kuultu asiassa. Sastamalan kirkkoneuvosto käsittelee kirkkoherranvaalin toteutustapaa ensi keskiviikkona 20. helmikuuta. Tässä esityksen perustelut: Edellisessä kirkkoherranvaalissa äänestysprosentti oli melko tavanomainen 10,4, viime syksynä toimitetussa seurakuntavaalissa äänestysprosentti oli 19,1. Tänä vuonna on lisäksi mahdollista, että äänestäjiä saattaa vaivata myös niin sanottu vaaliväsymys. Onhan huhtikuussa eduskuntavaalit, toukokuussa EU-vaalit ja mahdollisesti syksyllä vielä maakuntavaalit. Eräissä yhteyksissä on huomautettu, että ainakin kahdessa Sastamalan seurakunnan nykyiseen alueeseen kuuluneessa seurakunnassa on lähimenneisyydessä ollut myös hyvin vilkkaat kirkkoherranvaalit: vuonna 1989 Tyrvään seurakunnassa äänestysprosentti oli 57 ja vuonna 1993 Kiikan seurakunnassa 36. Tuollainen äänestysaktiivisuus tuntuu kuitenkin tämän päivän tilanteessa todella epärealistiselta. Välillisessä vaalissa voidaan välitöntä vaalia paremmin ottaa huomioon sellaiset työkokemukseen, persoonaan, työnäkyyn, koulutukseen ja kyvykkyyteen liittyvät seikat, jotka välittömässä vaalissa voivat jäädä viranhoidon kannalta toisarvoisten tekijöiden varjoon. Välillisessä vaalissa ehdokkaiden määrää ei ole rajattu, kun taas välittömässä vaalissa saa olla enintään kolme ehdokasta, sillä neljänneltä vaalisijalta ei enää voida valita kirkkoherraksi. Kirkkovaltuusto voi testauttaa hakijat ja saa tietoonsa tuomiokapitulin hakijoista laatimat arviot. Haluamaansa tietoa se voi hankkia haastattelujen kautta. Välillinen vaali edellyttää myös yleisötilaisuuden järjestämistä, joten seurakunta pääsee halutessaan tutustumaan ehdokkaisiin. Pinta-alaltaan suuressa seurakunnassamme alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu kirkkovaltuuston jäsenten kautta toteutetussa vaalissa todennäköisesti paremmin kuin välittömässä vaalissa. Mitä todennäköisimmin avoin kirkkoherran virka voidaan täyttää välillisen vaalin kautta huomattavasti nopeammin kuin välittömän vaalin kautta, joka edellyttää hyvin samantapaista vaaliprosessia kuin seurakuntavaali. Vaalinäytteet sijoitetaan sellaisiin sunnuntaihin, jotka ovat tasaveroisia eli kysymykseen tulevat aikaisintaan syys- ja lokakuun sunnuntait. Kesäisin vaaleja ei ole tapana järjestää. Viime syksyn seurakuntavaalit tulivat maksamaan noin 24 000 euroa. On syytä olettaa, että välitön vaali tulisi maksamaan lähes yhtä paljon ja vaatisi melkoisesti sekä työntekijöiden että vaalilautakunnan jäsenten voimavaroja. Juttua korjattu 14.2. kello 11.34: Ari Paavilainen ei ole enää kirkkoneuvoston puheenjohtaja, koska hän pitää vuosilomapäiviään ennen virkakautensa loppua.