Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Erityisopetuksen tarve – "Jopa yhdeksäsluokkainen oppilas ei osaa lukea kunnolla"

MIELIPIDE Erityisopetuksen tarve lisääntyy koko ajan ja se pitäisi ulottaa myös esiopetukseen. Olisikin tärkeää saada maksuton varhaiskasvatus, jotta yhä useampi lapsi tulisi sen piiriin. Meillä on tunnetusti laadukas varhaiskasvatus, ja on todettu, että ne lapset, jotka ovat olleet sen piirissä, pärjäävät paremmin koulussa. Peruskoulussa sen sijaan, niin hyvä kuin se ideologialtaan onkin, on menty taaksepäin. Uudistusten myötä erityislapset integroitiin yleisopetuksen luokkiin. Näin ajateltiin, että vältytään leimaamiselta. Kävi kuitenkin niin, etteivät he saa aina riittävää tukea erityisopettajalta. Monessa koulussa on myös pulaa erityisopettajista. Opetusryhmien koon suurentaminen vaarantaa myös näiden oppilaiden opetuksen. Joissakin kouluissa on käytössä kahden opettajan samanaikaisopetus, jolla pyritään turvaamaan aikaa kaikille oppilaille enemmän. Erään opettajan haastattelu antoi ymmärtää, että luokassa on kolmasosa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, ja välillä koko tunti menee heidän ohjaamiseensa tai muuten tilanteen rauhoittamiseen. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen oppilas pysyisi mukana opetuksessa ja saisi tarvittavat tiedot. Kuitenkin on tiedossa, että jopa yhdeksäsluokkainen oppilas ei osaa lukea kunnolla. Vanhempien tehtävänä on seurata koululaisensa etenemistä, muttei heiltä voi vaatia, että he opettavat kotona niitä asioita, jotka pitäisi opettaa koulussa. Myös lasten levottomuus asettaa omat haasteensa. Sastamalassa on hyvää yhteistyötä opettajien ammattijärjestön ja sivistyslautakunnan jäsenten välillä. Saamme heiltä tietoa pulmatilanteista ja tarpeista. On totta, että erityisopettajista on pulaa ja heidän rekrytointinsa on hankalaa. Yhden erityisopettajan alue on iso eikä aika tahdo riittää kaikkeen tarvittavan tuen antamiseen. Tärkeää kuitenkin olisi, että erityisopettajan resurssia riittäisi myös esiopetukseen. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä laajemman tuen tarvetta koulussa. Oppilaita pitäisi kannustaa myös lukemaan enemmän. Pelkkä netissä oleminen ei riitä. Pirkko Niemi valtuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen, vas