Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Tämä työ voitti Sastamalan ydinkeskustan suunnittelukisan – Idea mahdollistaisi nopean aloituksen ilman rakennusten purkua

Sastamalan ydinkeskustan suunnittelukilpailun voittajaksi on valittu arkkitehtien Elina Ahdeojan ja Mikko Siltasen sekä rakennusarkkitehti Mika Saarikankaan kilpailuehdotus Promenadi. Ehdotus esittää vahvan ja vakuuttavan näkemyksen rannalta rannalle kulkevasta yhteydestä, jonka edellyttämät toimenpiteet tuntuvat luontevilta ja realistisilta. Rakentamisen ilme ja mittakaava on Sastamalan henkeen sopivaa. Kilpailun raati luonnehtii voittajaehdokasta seuraavasti: ”Promenadi on ehdotuksena rohkea olematta toteutettavuudeltaan epärealistinen. Toteutuksen vaiheistus mahdollistaisi keskustan kehittämisen nopean aloituksen ilman purkutoimenpiteitä. Ehdotus olisi mahdollista toteuttaa myös osittain kokonaisuuden kärsimättä. Vaiheittain pitkän ajanjakson kuluessa toteutuva uudisrakentaminen toteuttaisi suunnitelmaa kohde kerrallaan”. Sastamalan kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n yhteistyössä järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin Sastamala-messujen yhteydessä lauantaina. Toiselle sijalle sijoittui Noora Lehtisen kilpailuehdotus Uusi Aukeama ja kolmannelle sijalle ylsi Exlibris, jonka tekijöinä olivat Arkkitehtitoimisto Ajakin arkkitehdit Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen. Lunastettaviksi töiksi valikoituivat kilpailuehdotukset Kahden järven puisto sekä Fuusio. Kilpailun sihteerin, kaavasuunnittelija Ida Montellin mukaan sekä toiselle ja kolmannelle sijalle yltäneet työt että lunastetut työt sisälsivät oivaltavia ja toteuttamiskelpoisia ideoita, jotka haluttiin ilman muuta jättää käyttöön keskustan jatkosuunnittelussa. Tuomaristo myönsi kunniamaininnat kilpailuehdotuksille Rannat ja Coast to Coast. Näistä kilpailuehdotus Rannat keräsi myös osallisilta positiivista palautetta sen puurakentamiseen keskittyvästä ilmeestään ja se erosikin siltä osin näkyvästi muista kilpailuehdotuksista. Katso täältä kuvia kilpailutöistä. Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet Sastamalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Jokinen, ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pentti Jarkko, kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela sekä sastamalalainen arkkitehti, kaupungin entinen tekninen johtaja Jorma Tuomisto. SAFA:n edustajina lautakunnassa olivat arkkitehdit Valtteri Heinonen ja Sasu Alasentie. Keskustan suunnitelma kootaan usean työn osasista Kilpailuehdotukset sisälsivät runsaasti hyvin perusteltuja ideoita Sastamalan keskustan kehittämiseksi. Parhaat työt tarjosivat kunnianhimoisen ja vaikuttavan, mutta realistisen vision Sastamalan keskustan kehittämiseksi ja sisälsivät erilaisia ideoita, näkökulmia sekä uudistavia yksityiskohtia, joita voidaan jatkossa käyttää alueen kaavoituksessa ja julkisten ulkotilojen suunnittelussa. Ideakilpailun luonteen mukaisesti yhtäkään ehdotuksista ei voida pitää sellaisenaan suoraan lähtökohtana keskustan asemakaavan uudistamiseksi. Tuomariston suosituksena jatkosuunnittelulle olikin, että keskusta-alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma, jossa palkittujen ja lunastettavien töiden ideat koostettaisiin yhteen. Parhaissa ehdotuksissa rakentamisen mittakaava ja määrä oli onnistuttu mitoittamaan kaupungin historiaan ja ympäristön rakenteeseen sopivaksi. Keskustan elinvoiman ja houkuttelevuuden lisäämisen ja toisaalta toteuttamiskelpoisuuden välisen tasapainon löytäminen oli selkeästi kilpailun keskeinen haaste, sillä keskustan houkuttelevuutta ei saavuteta pelkästään mittavalla julkisella rakentamisella. Osassa ehdotuksista täydennysrakentamisen määrä oli esitetty liian suureksi ja taas osassa ehdotuksista oli tyydytty liian arkaan ratkaisuun. Joidenkin töiden heikkoutena oli myös pysäköinti- ja liikenneratkaisujen epärealistisuus. Pysäköintiratkaisut oli esimerkiksi perustettu liikaa rakenteelliseen pysäköintiin ja rajoitettu merkittävästi pääkadun suuntaista ajoneuvoliikennettä ilman vaihtoehtoista korvaavaa yhteyttä. Parhaissa kilpailuehdotuksissa oli paneuduttu kauppatorin toiminnan ja ilmeen kehittämiseen. Kaivattu yhteys keskustan ytimestä rannoille toteutui erinomaisesti ja tori oli luonteva osa kokonaisuutta. Myös linja-autoaseman kehittämiseen oli esitetty useita erilaisia ratkaisuja. Linja-autoaseman ja uimahallin sijoitusratkaisut vaativat kuitenkin vielä raadin mukaan toiminnallisia tarkasteluja. Palkintoina jaetaan 60 000 euroa Suunnittelukilpailun palkintosummaksi on ilmoitettu 60 000 euroa. Ensimmäinen palkinto on 25 000 euroa, toinen saa 15 000 euroa ja kolmas 10 000 euroa. Kumpikin lunastettava työ saa 5 000 euroa. Kilpailun arvostelupöytäkirja, josta löytyvät kaikkien kilpailuehdotusten arvostelut sekä palkitut työt tekijätietoineen julkaistaan maanantaina ideakilpailun internetsivuilla osoitteessa www.sastamala.fi/ideakilpailu.