Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Mouhijärven Yrittäjät ottaa kantaa kaupungin sopeutusohjelmaan ja listaa liudan ristiriitaisuuksia – ”Nyt meneillään oleva päätöksentekoprosessi herättää suurta huolta”

Sastamalan kaupunginhallitus käsittelee 8. kesäkuuta kaupungin sopeutusohjelmaa 2020–2023. Valtuuston käsittelyyn 21.9.2020 uutena toimenpiteenä esitetään valmisteltavaksi yhteen yläkouluun siirtymistä lakkauttamalla ensin Mouhijärven yhteiskoulun yläkoulu jo syksyllä 2021 ja Äetsän koulu 2023. Yhdessä Marttilan koulun sulkemisen kanssa toimenpiteiden sopeutuspotentiaaliksi on arvioitu vuositasolla 800 000–1 miljoona euroa. Mouhijärven yläkoulun lakkauttaminen on merkittävässä ristiriidassa asiaa koskevan esittelytekstin lähtökohdan, kaupungin strategian sekä tosiasiallisen kaupungin elinvoimaisuuden kehityksen kannalta. Sopeutusohjelman supistuksista huolimatta elinvoimainvestoinnit kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin mukaan aiotaan kuitenkin toteuttaa. Yläkoulun säilyminen Mouhijärven alueella on verrattavissa elinvoimainvestointeihin. Kaupunginhallituksen esityslistan esittelytekstissä sopeutusohjelman perustelu alkaa lauseella ”Sastamalan kaupungin haasteena on väestökehityksen ja ikäsidonnaisten palveluiden kysynnän ohella verotulopohjan heikko kehitys”. Lisäksi jäljempänä tekstissä todetaan koronaviruspandemian heikentävän kuntataloutta edelleen. Tilanne on kiistatta tukala. Nyt onkin tehtävä kokonaisarviota erilaisten vaihtoehtojen toteutumisen vaikutuksista. Sastamalan kaupungin strategiassa keskeiseen kysymykseen ”Missä meidän on onnistuttava?” vastataan: Veto- ja pitovoiman vahvistaminen. –Strategiassa Saavutettava Sastamala todetaan, että sijaintimme ”Tampereen läheisyydessä on mahdollisuus, joka taitavasti hyödynnettynä tuo Sastamalaan uusia asukkaita ja yrityksiä. Tämänhetkiseksi haasteeksi tunnistettu aikaetäisyys Tampereesta, joka näyttää olevan hyvän ja huonon välillä”. –Ajoaika Tampereen keskustorilta Häijääseen on Google Mapsin mukaan 32 minuuttia, mikä on eittämättä hyvä etäisyys. –Kaupungin jo tekemät investoinnit Maisemakyliin ja Häijää-Uotsola -rinnakkaistiehen uhkaavat mennä hukkaan, mikäli alueen houkuttavuus pilataan lopettamalla kehittyvän alueen yläkoulu. –Kaupungin tavoitteena on myös saada edesmenneen Juho Tiisalan maat kaupungin vetovoiman kannalta keskeiseltä alueelta veronmaksukykyisten kuntalaisten houkuttelemiseksi. –Koronan vaikutukset ovat olleet yllättävät ja kiistatta ne aiheuttavat talouden haasteita. Tästä huolimatta myös koronan tuomat mahdollisuudet on rohkeasti otettava huomioon. Jo nyt on havaittavissa muutoksia ihmisten arvoissa, työssä ja elämäntavoissa. Rajoitukset, etätyö ja matkustusmahdollisuuksien keskeytyminen ovat lisänneet kiinnostusta maaseutuasumiseen. Tätä on hyödynnettävä Maisemakylien markkinoinnissa. –Yläkoulu on olennainen osa alueen houkuttavuutta. Julkisessa keskustelussa tunnustetaan alakoululaisten koulun läheisyys. Yläkoululaisten nähdään voivan kulkea pitkiäkin matkoja. Kuitenkin yläkouluikäisten murrosiän aiheuttamat psyko-fyysiset muutokset tunnetaan tarkasti. Vireys, mieliala ja motivaatio ailahtelevat ja haastavat koulunkäyntiä. Monet perheet harkitsevat tarkoin myös tämän ikäisten saamien palvelujen merkitystä asuinpaikkaa valitessaan. Kannamme huolta luonnollisesti myös jo alueella asuvista nuorista sekä heidän perheidensä jaksamisesta. Valtion hallinnossa meneillään oleva suunnitelma oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle ei hyödytä niitä nuoria, joiden koulunkäynnin ja oppimisen edellytykset menetetään jo perusopetuksessa. Jatko-opintoihin siirtyminen turvataan ehkäisemällä yläkouluikäisten putoaminen ja syrjäytyminen. Yläkouluvaiheessa nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen takaa jatko-opintojen suorittamisen ja siirtymisen työelämään, yhteiskuntaan ja veronmaksajaksi. Kunnalliselta päätöksenteolta edellytetään hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Päätökset on tehtävä huolellisen valmistelun perusteella. Päätöksenteon on oltava ennakoitavaa ja johdonmukaista. Nyt erilaiset Mouhijärven alueen kouluja koskevat päätökset seuraavat toistaan nopeassa ja ennakolta arvaamattomassa aikataulussa. Tähän asti Sastamalassa on pientenkin koulujen kohtalosta päätettäessä järjestetty muun muassa kuntalaisten kuulemiset asianmukaisesti. Nyt meneillään oleva päätöksentekoprosessi herättää kysymyksiä ja suurta huolta. Nykyisin korostetaan myös päätösten vaikutusten arviointia. Kokonaisarvioinnin perusteella Mouhijärven alueen mahdollisuuksia ei tule pilata yläkoulun lopettamisella. Häijään kasvu aluekeskukseksi osoittaa selkeän ja realistisen potentiaalin yritystoiminnan laajenemiselle edelleen sekä tulomuuton toteutumiselle. Mouhijärven Yrittäjät ry vetoaa, että tässä tilanteessa ei tehdä hätäratkaisua, vaan Mouhijärven yhteiskoulun sinällään kiistatta tarpeellista investointia lykätään. Sen sijaan Mouhijärven yhteiskoulun yläkoulun toiminnan edellytykset turvataan, kunnes nähdään Maisemakylien muuttopotentiaalin toteutuminen. Tässä ovat Sastamalan kaupungin suurimmat todelliset vaikutukset väestökehityksen ja verotulopohjan suotuisaan kehitykseen. Nyt on nähtävä koko kaupungin etu. Sastamalassa 7.6.2020 Mouhijärven Yrittäjät ry:n puolesta Raili Äijälä, puheenjohtaja Elina Jaakkola, sihteeri Terhi Sundell, varapuheenjohtaja Mikko Rauva, varapuheenjohtaja