Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Asemanseudun kaava etenee: Ehdotuksena townhouse-tyyppiset asunnot – Tonttien on ajateltu sopivan junaa työmatkoilla käyttäville

Sastamalan kaupunki aikoo kaavoittaa Vammalan aseman eteläpuolelle townhouse-tyyppisiä, kytkettyjä pientaloja. Townhouse tarkoittaa tässä yhteydessä omatonttista kadun varteen rakennettua useampikerroksista pientaloa, joka liittyy palomuureilla viereisiin rakennuksiin. Näiden lisäksi kaava-alueen eteläosaan samaan kortteliin halutaan sallia myös erillispientalot ja rivitalot. Korttelissa julkisivujen pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta. Toisessa vaihtoehdossa alueelle olisi sijoitettu kerros- ja rivitaloja, jolloin potentiaalinen asuntojen määrä olisi ollut suurempi. Aseman läheisyydessä sijaitsevien townhouse-tyyppisten tonttien on ajateltu sopivan erityisesti junaa työmatkoillaan käyttäville asukkaille. Sastamalan ympäristölautakunta käsittelee asemanseudun kaavaehdotusta tiistaina. Kolmekerroksisia taloja Asemakadun varteen Kaavaehdotuksessa aseman ja E-liikkeen myllyn välille sallitaan kolmikerroksisen asuin- ja liikekerrostalon rakentaminen Asemakadun varteen kadun suuntaisesti. Samoin seuraavalle tontille sallitaan kolmikerroksisten kerrostalojen rakentaminen Asemakadun varteen kadun suuntaisesti. Kerrostalojen rakennusalat on rajattu niin, että Asemakadulta säilyy näkymä vanhalle vesitornille. Mylly, vesitorni ja vanha rautatieläisten asuinrakennus ovat saaneet suojelumerkinnät. Asemakadun eteläpuolella on suojeltu vanha huoltoasema ja vanha elokuvateatterirakennus. Huoltoaseman suojellun osan kyljessä oleva halli voidaan laajentaa länteen tai korvata kaksikerroksisella nykyistä suuremmalla rakennuksella. Samoin vanhan elokuvateatterirakennuksen kyljessä oleva asuinrakennus voidaan korvata tai laajentaa osin nelikerroksisella rakennuksella. Elokuvateatterin Jaatsin puoleiselle laidalle sallitaan vain yksikerroksisten talousrakennusten rakentaminen. Muutoin korttelissa sallitaan nelikerroksisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen. Asemakadun eteläpuolella sijaitsevat matkustajakoti, asuinrakennukset ja talousrakennukset ovat saaneet suojelumerkinnät. Osa nykyistä Liekopuistoa on otettu asuinrakentamisen käyttöön. Vaneritehtaan melu ei ylitä ohjearvoja rakentamiseen osoitetulla alueella. Vaneritehtaan ja liikenteen melua on selvitetty ja melusuojaukset on huomioitu kaavamääräyksissä. Asemalle uusia rakennuksia ja lähistölle alikulku Rautatieasema sekä vanhat asema-alueen rakennukset ovat saaneet suojelumerkinnät. Asemalle on osoitettu kaksi uutta rakennusalaa. Toinen on täysin uusi ja sijaitsee entisen asemapäällikön tontin ja muun asema-alueen rajalla kulkevan laskuojan reunalla laskuojan suuntaisesti. Toinen sijaitsee asuinrakennusten vieressä paikalla, jolla on vuoden 1957 puistosuunnitelman mukaan sijainnut ”yöpymishuone”. Uusilla rakennusaloilla on tavoitteena mahdollistaa erilaisten ja monipuolisten toimintojen sijoittamismahdollisuus asema-alueelle, jolloin myös olemassa olevien rakennusten käyttömahdollisuudet ovat paremmat. Asema-alueen itäpuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue, joka palvelee junaliikennettä sekä pohjoisosaan rautatiealue, johon on osoitettu sijainti kevyen liikenteen alikululle. Alikululla varaudutaan junaliikenteen ja kävijämäärien lisääntymiseen. Asukasmäärä moninkertautuisi, lisää palveluja? Alueen asukasmäärä moninkertaistuisi kaavan toteutuessa. Kaupunki laskee, että uudet asukkaat tukisivat lähipalvelujen elinvoimaa. Tavoitteena on, että palveluiden määrä uusien liike- ja toimitilojen myötä lisääntyisi ja vaikuttaisi positiivisesti keskustaajaman pohjoisosan houkuttavuuteen. Jos asemanseudulla asuu enemmän ihmisiä ja siellä on enemmän palveluja ja työpaikkoja, on mahdollista, että myös matkustajamäärät Vammalan rautatieasemalla lisääntyvät. Kaikki tämä johtaisi myös alueen autoliikenteen lisääntymiseen erityisesti Asemakadulla ja Jaatsinkadulla keskustan suuntaan. Keskustan katuverkoston kokonaisliikennemäärissä lisäys ei kuitenkaan todennäköisesti ole kovin merkittävä.