Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä lähes tuplaantui Sastamalassa, Avi alkoi ihmetellä – Näin kaupunki vastaa epäiltyihin laittomuuksiin

Sastamalassa ja Punkalaitumella järjestettävä kuntouttava työtoiminta on joutunut suurennuslasin alle. Aluehallintovirasto (Avi) tarttui omasta aloitteestaan asiaan viime syksynä huomattuaan, että Sastamalan seudulla työttömien aktivointi sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat huomattavan korkeita. Avin mielestä Sastamalassa ja Punkalaitumella työttömiä on ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan lainvastaisesti. Kuntouttavassa työtoiminnassa on sen mukaan henkilöitä, joilla olisi edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Sastamalassa oli kuntouttavassa työtoiminnassa 499 ihmistä vuonna 2018. Määrä on noussut kahdessa vuodessa lähes puolella. Tämä herätti Avin kiinnostuksen. Aluehallintoviraston pyynnöstä Sastamalan kaupungin hallintojohtaja Tapio Rautava ja työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi toimittivat alkuvuodesta Aviin selvityksen kuntouttavasta työtoiminnasta, työttömien aktivointisuunnitelmista sekä vaadittavista asiakirjoista. Avi antoi ratkaisunsa asiaan huhtikuussa. Ylitarkastaja Niina Lehtinen Aluehallintovirastosta sanoo, ettei Sastamalan kaupunkia syytetä mistään, vaan päätöksessä annetaan hallinnollista ohjausta. Sakkoja tai muita seuraamuksia ei Sastamalan kaupungille tai Punkalaitumen kunnalle tule. – Kyseisessä päätöksessä on hallinnollisena ohjauksena kiinnitetty Sotesin huomiota palvelun asianmukaiseen toteutukseen. Tässä kyseisessä tapauksessa on todettu tiettyjen asioiden kohdalla, että niissä on kehittämisen varaa ja että on toimittu virheellisesti, ja että vastaisen varalta näihin asioihin tulee kunnassa kiinnittää huomiota, Lehtinen sanoo. Mitä vastaa Sastamalan työllisyyspalvelupäällikkö? Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelupäällikön Tiina Leppäniemen mukaan kyse ei ole niin isosta asiasta, kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Virhe on tapahtunut siinä, kun osa työllisyyspalvelujen asiakkaiden asioista on jäänyt kirjaamatta asiakkaan aktivointisuunnitelmaan. Leppäniemen mukaan ketään ei ole ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan ilman perusteita. – Perusteet täyttyvät, mutta asiakirjat on täytetty puutteellisesti, sen myönnän, Leppäniemi sanoo. Miksi asiakirjat ovat puutteellisia? –Aktivointisuunnitelmaan tulee lain mukaan kirjata asiakkaan työllistymistilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä monia eri asioita sekä tarjottavat palvelut. Suunnitelman laatimisen yhteydessä arvioidaan asiakkaan palvelutarve, ja ensisijaisia tarjottavia palveluja ovat julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ja viimesijaisena kuntouttava työtoiminta, jos sillä voidaan edistää asiakkaan työllistymistä ja asiakkaan elämänhallintaa. Aktivointisuunnitelmasta tulisi näkyä myös perusteet, miksi asiakas on ohjattu kuntouttavaan työtoimintaan sekä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet. Asiat on asiakkaan kanssa käyty läpi, mutta osa niistä on jäänyt kirjaamatta suunnitelmaan. Tähän Avi tarttui. Aktivointisuunnitelman laatimiseen tulee viranomaisten ohjata kaikki te-palvelujen ja sosiaalitoimen asiakkaat, joilla aktivointiehdon työmarkkinatukipäivien tai toimeentulotuen maksuun liittyvät kriteerit täyttyvät. Asiakas voi itsekin pyytää aktivointisuunnitelman tekoa. Aktivointisuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, kunnan ja TE-toimiston kanssa. Ellei aktivointisuunnitelmaa ole tehty, ei henkilöä voida ohjata kuntouttavaan työtoimintaan. Toisaalta taas aktivointisuunnitelmasta ei automaattisesti seuraa kuntouttavaa työtoimintaa. Mikä on parasta asiakkaalle? Leppäniemi sanoo, että Sastamalan työllisyyspalveluissa ajatellaan kaikessa sitä, mikä on asiakkaan kannalta parasta. – En tiedä miten Avi asian näkee, mutta tarkastus oli tehty pyydettyjen asiakirjojen pohjalta. Asiakaspalvelutilanteessa keskitymme asiakkaan kuulemiseen, ja käytettävissä oleva aika on rajallinen. Leppäniemi sanoo, että kysymys on yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, ja että Sastamalan ja Punkalaitumen seudulla on asiakaspalvelussa tehty hyvää työtä. –Sitä ihmettelen, kun olemme hullunlailla tehneet Sastamalassa töitä kuntouttavan työtoiminnan eteen ja monipuolistaneet palveluja sekä puhuneet asiakkaiden puolesta ja pyrkineet siihen, ettei ketään jätetä syrjään, niin sitten uutisoinnin keskiössä on vain puutteet mainittu, Leppäniemi kritisoi. Onko sosiaalityöntekijän oltava paikalla? Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota myös henkilöstön pätevyyteen ja sosiaalihuollon riittävän asiantuntemuksen tarjoamiseen asiakkaalle. Avi painottaa, että kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, ja kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikoissa tulisi olla sosiaalihuollon asiantuntemusta. Tarkoittaako tämä sitä, että työtoimintapaikoilla on oltava sosiaalityöntekijä paikalla, ylitarkastaja Niina Lehtinen? – Ei tarkoiteta sitä, että sosiaalityöntekijän tulisi olla paikalla, mutta olisi toivottavaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilöitä kuuluisi työtoimintapaikan henkilöstöön. Joissain kunnissa asia on järjestetty niin, että asiakas saa asiantuntemuksen käyttöönsä omatyöntekijän kautta, joka siis on sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tiina Leppäniemi vastaa tähän, että Sastamalassa kaikilla kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on nimetty palveluohjaaja tai vastuuvirkailija. Työllisyyspalveluissa on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä, joka on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaisia omaohjaajia. – Mutta esimerkiksi kaupungin varastolla, missä kuntouttavaa työtoimintaa tehdään, ei ole tietenkään koulutettua sosiaalityöntekijää, mutta asiantuntemus on saatavissa kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Osaaminen ja asenne oltava kohdallaan, jos haluaa työllistyä Sastamalassa osa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista on ollut Leppäniemen mukaan työttömänä useita vuosia ja jopa kymmeniä vuosia. – Lähes kaikki kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vaatisivat uudelleenkoulutusta, mutta kaikilla ei ole vielä opiskeluun riittäviä valmiuksia. Kun ollaan pitkään tekemättä mitään, siitä seuraa paljon muita ongelmia, kuten itsetunnon puutetta, rohkeutta hakea ratkaisuja omaan tilanteeseensa ja päihteidenkäyttöä. Nuorten kohdalla olen tästä erityisen huolissani. Sastamalan seudulla on tällä hetkellä noin 300–400 avointa työpaikkaa ja noin 1500 työtöntä työnhakijaa. – Joskus on niin, että kaverissa ei ole mitään vikaa ja osaamistakin löytyy, mutta hän ei vain pysty markkinoimaan itseään, vaan tarvitsee siihen apua. Sitten on niitä, joilta puuttuvat motivaatio ja asenne. Tänä päivänä kukaan ei työllisty, elleivät osaaminen ja asenne ole kohdallaan. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Toiminta on tarkoitettu pidempään työttöminä olleille eli ihmisille, jotka ovat pudonneet työmarkkinatuelle tai saavat toimeentulotukea työttömyyden perusteella. Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan. Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenevät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai palkkatuettuun työhön. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään vähintään yhtenä päivänä viikossa ja vähintään neljä tuntia päivässä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva työttömyysetuutta saava henkilö saa 9 euron kulukorvaukseen niiltä päiviltä, joina hän osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttava työtoiminta on kuntien lakisääteistä toimintaa. Valtio osoittaa rahoitusta kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen kahdella tavalla: suorana korvauksena niiltä päiviltä, joilta asiakas on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan, sekä laskennallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien kautta.