Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Sastamalan syrjäkylät, herätkää - Pitäisikö lopettaa valitus ja kääriä hihat?

Olemme voineet lukea paikallislehdistä, kuinka eri puolilla Sastamalan syrjäkyliä on kunnallisia palveluja rajoitettu ja siirretty sekä lopetettu. Monissa, entisten kuntien taajamissa kaupat, pankit, erilaiset harrastuspaikat ja toimipisteet ovat sulkeneet ovensa tai siirtyneet keskustaajamaan. Julkinen liikennöinti on harventunut tai kadonnut kokonaan. Paikallisten asukkaiden valitukset ja yksinäisten edustajien äänet eivät ole aiheuttaneet muutoksia kylmiä talouslukuja tuijottavan keskushallinnon päätöksiin. Suodenniemellä, pienessä maalaiskunnassa, on ollut tapana tehdä itsenäisesti, omin voimin, vaikeitakin ratkaisuja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Omatoimisuus, talkoohenki ja sinnikäs yrittäminen sekä yhteishenki ovat auttaneet monesti sopeuttamaan ratkaisuja vähenevän väestön aiheuttamiin ongelmiin. Kuitenkin yksittäinen, huutavan ääni ei kauan kanna. Tarvitaan yhteistyötä ja toimintaa samoissa ongelmissa elävien syrjäkylien asukkaiden kesken. Kunnallisvaalit ovat tulossa. Jokaisen, entisen kunnan aktiivit, kotiseutuyhdistykset ja yrittäjäryhmät sekä harrastuspiirit voisivat valita paikkakunnan ehdokkaiksi yhteistyötaitoisia, kotiseutuhenkisiä, idearikkaita henkilöitä, joilla on aikaa ja tarmoa sekä kykyä paneutua keskushallinnon laatimiin toimenpide-ehdotuksiin. Joka syrjäkylään tulisi entisen kunnan nimeä kantava valitsijamiesyhdistys, joka nimeää muutaman, väestömäärän edellyttämän ehdokkaan kunnallisvaaleihin. Sitten kaikki paikkakunnan asukkaat äänestävät keskitetysti näitä, omia ehdokkaita, jolloin läpimeno valtuustoon varmistuu. Puoluepolitiikka pitää unohtaa ja jättää syrjään arjen elinolosuhteita ja viihtymistä puolustettaessa. Sen jälkeen valituksi tulleet syrjäalueiden edustajat neuvottelevat, sopivat ennakoivasti suhtautumisesta kaupungin hallinnon tekemiin ehdotuksiin sekä osoittavat yhdessä omia muutosratkaisuja eri reuna-alueiden ongelmiin. Näin jokaiseen syrjäkylään kohdistunut tai elinolosuhteita kaventava toimi joutuisi tarkempaan ”syyniin”. Tämä saattaisi myös estää nuorien työikäisten poismuuttoa läheisiin suuriin keskuksiin. Puolustustoimet loisivat uskoa toimeentulomahdollisuuksiin kotikonnuilla. Nykyiset kaupungin toimet eivät ole kannustaneet asumista kotikunnassa. Päinvastoin. Kaupungin väkiluku on vähentynyt. Vähäinen mahdollisuus saada työtä, harjoittaa yritystoimintaa kotipaikkakunnalla on saanut lukuisat nuoret etsimään tulevaisuutta lähiympäristön suurista liikekeskuksista. Missä piilee satakuntalainen (pirkanmaalainen) sinnikkyys, rohkeus ja peräänantamattomuus sekä yhteishenki, jota aiemmat sukupolvet ovat osoittaneet rakentaessaan viihtyisiä kuntakeskuksia ja toimivia kyläyhteisöjä maakunnan kauniisiin maisemiin? Olisiko aika lopettaa eri puolilta syrjäkylistä kuuluva valitus arkiaskareiden vaikeutumisesta? Pitäisi kai kääriä hihat ja osoittaa, että yhteishenki ja sitkeä peräänantamaton toimintatapa ovat tallella, ”kun toimeen tartutaan”. Sakari Jankkari Suodenniemen kesäasukas