Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: ”Pirkanmaan tyhjennyshintoihin ei Suomessa pääse kukaan muu”

MIELIPIDE Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) haluaa kommentoida osaltaan joitakin Pentti Jarkon kirjoituksessaan esittämiä asioita. Todettakoon, että päättäessään jätehuollon suuntautumisestaan 2000-luvun alussa, Sastamalan päättäjät tiesivät mihin liittyivät ja miksi. Sastamala myös tarkasteli uudelleen jätehuoltonsa suuntautumista vuonna 2012 (Ramboll Oy). Molemmilla kerroilla valinta oli LHJ. Jarkko on sinällään ottanut kirjoituksessaan oikeat näkökulmat tarkastelulleen: 1) kiinteistön omistajan näkökulma, koska jätelaskun maksaja on aina kiinteistön omistaja sekä 2) kierrätysnäkökulma. Jarkon esittämistä tyhjennyshinnoista Pirkanmaan hinta 5,58 euroa/tyhjennys on oikea (julkinen tieto jätetaksassa), sen sijaan LHJ:n alueella hinta vaihtelee paljon, ja Jarkon esittämä 8,42 euroa/tyhjennys lienee kalleimpia hintoja. LHJ:n alueella hinta onkin puhtaasti kuljetusyrityksen ja kiinteistön omistajan välinen sopimusasia, johon LHJ ei voi vaikuttaa. Tässä kohtaa jutussaan Jarkko käyttääkin virheellisesti mainintaa ”LHJ:n urakoitsija”, joka ei pidä paikkansa, vaan kuljetusyrittäjät ovat itsenäisiä toimijoita eivätkä aja LHJ:n lukuun. Mutta Jarkon esittämän hinnan mukaan ok-kiinteistön omistaja maksaisi siis LHJ:n alueella jäteastiansa tyhjennyksistä noin 219 euroa/vuosi, jonka lisäksi perusmaksu 25 euroa/v, eli yhteensä noin 244 € vuodessa. Todellisuudessa haarukka on tiettävästi 150–240 euroa/vuosi. Tältä pohjalta onkin hyvä katsoa, minkä kokoluokan asiasta on ylipäätään kyse kiinteistön omistajan kannalta? Ok-kiinteistön vuotuiset kustannukset ovat Suomessa eri tutkimusten mukaan noin 6 000 euroa vuodessa (sisältäen mm. lämmitys, sähkö, tontti, kiinteistövero, vesi- ja jätevesi, vakuutukset ja jätehuolto). Tästä jätehuollon osuus on noin 250 euroa, eli noin 4,2 prosenttia. Onko se sitten paljon vai vähän, sen jokainen arvioi itse. Puolestaan Jarkon havainnot siitä, että Pirkanmaalla jätehuolto on edullisempaa, kuin LHJ:n alueella pitää paikkansa. Pirkanmaalla on tunnetusti Suomen halvimmat hinnat johtuen ennen kaikkea: 1) hyvin suunnitellusta ja keskitetysti kilpailutetusta jätteen keräyksestä, 2) omasta jätevoimalaitoksesta sekä 3) volyymieduista (PJY on noin kolme kertaa suurempi yhtiö kuin LHJ). Pirkanmaan tyhjennyshintoihin ei Suomessa pääse kukaan muu. Näistä kahdesta ensin mainitusta jäteastian hintaan olennaisimmin vaikuttavasta tekijästä LHJ:n alueella: 1) keräystä ei ole vielä koskaan päästy kilpailuttamaan, 2) alueen omaa jätevoimalaitosta ei ole päästy vielä toteuttamaan (asian käsittely on KHO:ssa), jolloin loppukäsittely on jouduttu ostamaan kauempaa jätevoimalaitoksista ja jätteet on välikuormattava ja kuljetettava (= ylimääräinen kustannus). Jätteen keräyksen keskitettyä kilpailuttamista on esitetty jo yli 20 vuoden ajan sekä omaa jätevoimalaitosta yli 5 vuoden ajan, mutta molemmat ovat aina kaatuneet yksityisten jätealan toimijoiden ja heidän edunajajiensa voimakkaaseen vastustukseen. Pääosin näistä seikoista johtuen jätehuolto on Pirkanmaalla edullisempaa. Kierrätys puolestaan on olennaisen tärkeä asia jätehuollossa. Siinä LHJ on Suomen ykkönen ja tehnyt enemmän, kuin mikään muu jätehuoltoyhtiö Suomessa, josta kertovat muun muassa omat kierrätyslaitokset: REF-kierrätyspolttoaineen valmistukseen (alkaen -98), elektroniikkaromun käsittelyyn (-03), pilaantuneen maan käsittelyyn (-04), vanhojen kylmälaitteiden käsittelyyn (-05), biojätteiden käsittelyyn (-07), jätevoimalaitosten pohjatuhkien käsittelyyn (-13) ja viimeisimpänä purku-, rakennus- ja teollisuusjätteen käsittelyyn (-16). Nämä laitokset luovat kierrätyskokonaisuuden, jollaista ei Pohjoismaissa missään muualla ole. Tästä huolimatta kaikkea jätettä ei pystytä silti järkevästi kierrättämään, vaan huonolaatuisin asuintoiminnan jäännösjäte on järkevintä hyödyntää energiana jätevoimalaitoksissa (lämpönä ja sähkönä). Mutta silloinkin LHJ Groupilla on Pohjoismaiden parasta teknologiaa edustava jätevoimalaitosten tuhkien käsittelylaitos, jolla käsitellään myös muun muassa Pirkanmaan jätevoimalaitoksen pohjatuhkat (mineraaliaines ja metallit kierrätetään lähes 100 prosenttisesti). Tänä päivänä voidaankin todeta yhteenvetona, että: 1) LHJ Group on Suomen ykkönen jätteen kierrätyksessä, 2) vastaanottohinnat jätteen kierrätyksen ja käsittelyn osalta ovat Suomen keskiarvoa ja 3) perusmaksu kiinteistöille on kymmeniä prosentteja alle Suomen keskiarvon (LHJ:n perusmaksu vuonna 2017 on 25 euroa/vuosi, kun Suomen keskiarvo vuonna 2015 oli 34 euroa/vuosi). Mutta entäpä jatkossa? Jos myös LHJ:n alueella jonakin päivänä: 1) jätteiden keräys voidaan kilpailuttaa tehokkaasti ja keskitetysti, 2) alueen oma jätevoimalaitos saadaan pystyyn, niin silloin näiden osalta ollaan samalla viivalla kuin esimerkiksi Pirkanmaalla ja myös kustannukset asettuvat samalle tasolle. Siten olisikin hienoa, jos myös Pentti Jarkko voisi ajaa jatkossa näitä kahta jäteastian hintaan eniten vaikuttavaa asiaa mainittuun suuntaan, jolloin astian hintaa voitaisiin saada jopa kymmeniä prosentteja alaspäin. Immo Sundholm Toimitusjohtaja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy