Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Vanhat postitoimipaikkojen nimet takaisin Sastamalassa

MIELIPIDE Keskusteltuani useiden tapaamieni sastamalalaisten henkilöiden kanssa nykyisistä postinumeroistamme, on tullut ilmi, että lähes kaikki pitävät menetyksenä ennen kuntaliitoksia olleiden postitoimipaikkojen nimien poistamista ja kaikkien korvaamista uuden kaupungin nimellä Sastamalalla. Kylännimiin ja muihin pienempiin alueisiin perustuvat postitoimipaikkojen nimet paikantavat sitä täsmällisemmin, mitä suuremmaksi kunnan alue on muodostunut. Lisäksi kylien ja liitoskuntien nimillä on merkitystä paikallisuuden, kotipaikkatunteen ja siihen liittyvän identiteetin kannalta. Niillä on merkitystä myös nimistön ja historian kannalta, etteivät nämä kiintopisteet häviäisi. Asukkaiden toivomus, että perinteiset postitoimipaikkojen nimet tulisi säilyttää, on luonnollinen. Entisistä postinumeroista ovat edelleen voimassa useat, mutta postitoimipaikkana on Sastamala. Postin nykyisen ohjeistuksen (JHS 106 Postiosoite; julk. 15.6.2005, versio 1.3./19.2.2016) mukaan osoitetietojen kirjoittamisessa noudatetaan standardia SFS 2488. Sen mukaan osoitetiedot kirjoitetaan niin, että ensimmäiselle riville tulee vastaanottajan nimi, toiselle vastaanottajan nimen täydenne (esim. erityisasiantuntija), kolmannelle yrityksen sisäinen postinohjaus (esim. yritysasiakkaat), neljännelle jakeluosoite (esim. Hakaniemenranta 6) ja viidennelle postinumero sekä postitoimipaikka suuraakkosin. Tarvittaessa nimen perään kirjoitetaan Finland suuraakkosin. Kun halutaan säilyttää voimassa olevat postinumerot ja käyttää postitoimipaikan nimenä Sastamalaa, joudutaan Postin ohjeistusta täydentämään niin, että ennen viidettä riviä osoitteeseen voitaisiin merkitä postitoimipaikan täydenne. Täydenne voisi olla esimerkiksi kylän tai kaupunginosan nimi, kuten ”Keikyä, 32730 Sastamala” tai ”Mouhijärvi, 38460 Sastamala”). Kunta vastaa alueensa osoitenimistä ja niiden antamisesta. Yksityishenkilöt, asukas- ja kyläyhdistykset tekevät osoitetoimipaikan tai postinumeroalueen nimeä koskevan muutosehdotuksen kunnalle. Mikäli kunta pitää nimenmuutosta perusteltuna, se selvittää asukkaiden mielipiteen muutokseen ja pyytää Kotimaisten kielten keskukselta lausunnon ehdotetusta nimestä ja sen kirjoitusasusta. Myös kunta itse voi esittää Postille osoitenimen muutosta. Posti toteuttaa muutoksen yhteistyössä kunnan kanssa ja tiedottaa muutoksesta asianomaisille. Olen pyytänyt Kotimaisten kielten keskukselta lausunnon Sastamalan postitoimipaikkojen nimien palauttamisesta. Edellä esittämäni muutosmalli ja sen tarvitsema Postin nykyiseen ohjeistukseen tehtävä täydennys perustuvat saamaani palautteeseen. Mielestäni Sastamalan postitoimipaikkojen muutos olisi parasta toteuttaa uuden keväällä valittavan valtuuston toimesta. Toimenpiteestä päättäminen voitaisiin liittää itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlien yhteydessä pidettävän kaupunginvaltuuston juhlakokouksen ohjelmistoon. Toivottavasti ehdokkaat ilmaisevat kantansa selvästi jo ehdokasasettelun aikana, että me äänestäjät osaamme tehdä haluamiamme valintoja myöskin tässä asiassa. Kuntalainen