Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö Eurovaalikone

Mielipide: ”Helpointa on pitäytyä entisessä ja vastustaa muutosta”

MIELIPIDE Äänestäjillä on jälleen valinnan paikka, jo runsaan kuukauden kuluttua. Yhteisiä asioita hoitamaan valitaan ehdolla olevista kuntalaisista eniten kannatusta saavat. Jo kohtuullisen ajan mukana olleena on syntynyt kuva kunnallisesta päättäjästä. Uskaltaisin sanoa, että tavoitteissa ei ehdokkaiden tai valittujen päättäjien kesken lopulta ole kovin suuria eroja. Kunnissa päätetään pääosin paikallisten palveluiden – siis omien palveluidemme järjestämisestä. Niiden luonnollisesti halutaan olevan sekä korkeatasoisia, lähellä että muutenkin hyvin toimivia. Erot tulevat esiin sekä kyvyssä hahmottaa kuntaa toimijana, että erityisesti keinoissa, joilla tavoitteisiin pyritään. Suurin ongelma poliittisessa päätöksenteossa taitaa olla vaikeus ymmärtää kokonaisuuksia. Ei ole olemassa irrallisia, kokonaisuudesta riippumattomia asioita päätettävänä. On vain yksi kokonaisuus, joka koostuu niistä pienistä päätöksistä. Mikäli linjakkuus ja selkeästi määritellyt tavoitteet puuttuvat eli päätökset tehdään asia kerrallaan, on turha odottaa suoraviivaista kehitystä ja menestystä. On virhe nähdä julkinen palvelu ja yritystoiminta ristiriidassa ja vastakkain. Yhteiskunnan muutos jo yksin väestönmuutoksen näkökulmasta pakottaa muokkaamaan palvelutuotantoa. Se mikä ennen toimi puhtaasti julkisen sektorin tuottamana ei voi tehdä niin, kun väestö ikääntyy ja kasautuu epätasaisesti. Palvelujen tuottamiseen ei ole olemassa riittävää henkilöresurssia entisellä toimintatavalla. Kysymys ei ole mielipiteestä tai ideologiasta vaan sopeutumisesta muutokseen. Jotta palvelut toimivat on julkisten toimijoiden muututtava ja lisättävä tuottavuuttaan. Vastaavasti yksityiset yritykset joutuvat ottamaan kokonaisvaltaisempaa vastuuta. Helpoimmin tämä yleensä onnistuu pienemmiltä yrityksiltä, vaikka koko ei ratkaise, asenne ratkaisee. Toivoisi, että kerran käytäisiin paikalliset vaalit, joihin liittyen puhuttaisiin paikallisista asioista. Perustellusti ja tosiasioista lähtien. Hallituspolitiikan ja valtakunnallisen – puhumattakaan kansainvälisen politiikan kiistoilla ei oman kunnan palveluita rakenneta. Usein tulee päätöksentekoon osallisena mieleen, että suosituin ja johtava aate on nostalgia. Voi olla, että on helpointa pitäytyä entisessä ja vastustaa muutosta. Päätöksenteossa kaikkein vastuuttomin ja tuhoisin toimintatapa on käyttää rajalliset resurssit väistämättömän muutoksen vastustamiseen. Muutosta saattaa pystyä hetkeksi hidastamaan, mutta sitä pidemmältä takamatkalta siihen sen jälkeen joutuu sopeutumaan. Sen sijaan ne käytössä olevat pelimerkit pitäisi käyttää ennakoivaan ja ajassa elävään muutoksen tekoon, mielellään johtamaan sitä. Rohkeuttakin päättäminen kaipaa. Ensimmäiseksi valittavan Sastamalan valtuuston on tarpeen määrittää realistisesti kaupungin nykytilanne. On löydettävä yhteinen suunta ja sitouduttava siihen. Pitää löytää tehokkaimmat keinot vaikuttaa kehitykseen ja lähteä rohkeasti toteuttamaan niitä. Uskaltaisin ennustaa, että keskeisiä tavoitteita on kääntää asukasmäärän kehitys positiiviseksi. Siinä onnistuminen helpottaa oleellisesti muiden tavoiteltavien asioiden saavuttamista. Siis siihen energiaa ja voimavaroja. Äänestäjän kannattanee miettiä ehdokkaiden halua perehtyä asioihin ja tehdä kokonaisvaltaisesti päätöksiä. Vastustaminen on näyttävää poliittista toimintaa, mutta olisiko tuloksekkaampaa hakea ja esittää ratkaisuja? Ratkaisukeskeinen toiminta, jopa yhteistyössä muiden päättäjien ja virkamiesten kanssa on mahdollisuutemme. Niin toimii vastuullinen päättäjä. Jukka Pusa Kunnanvaltuutettu (kok) Sastamala Varapuheenjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät