Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Sotesin valvontapöytäkirjat paljastavat: Osassa yksityisistä hoivakodeista on liian vähän henkilökuntaa – ”Yöaikainen asiakasturvallisuus ei ole riittävä”

Osassa Sastamalan ikäihmisten yksityisistä hoivakodeista on ollut kevään aikana liian vähän henkilökuntaa, puutteellista yövalvontaa sekä epäkohtia asiakirjahallinnassa. Tämä käy ilmi yksiköihin tehtyjen valvontakäyntien pöytäkirjoista. Kaupunki on joutunut huomauttamaan toimijoita muun muassa lääkehoitoon ja asiakirjoihin liittyvistä puutteista. Sotesin vt. asumispalvelujohtajan Mervi Marttilan mukaan räikeitä epäkohtia ei ole tullut hoivayksiköissä esiin. Huomattavimmat todetut puutteet liittyvät henkilöstöresursseihin. – Kun toteutuneita työvuorolistoja on käyty läpi, on huomattu, että tukipalveluissa tai hoivassa on ollut liian vähän henkilöstöä, tiivistää Marttila. ”Yöaikainen asiakasturvallisuus ei riittävä” Sotesi on joutunut huomauttamaan riittämättömistä henkilöstöresursseista ainakin Attendon Keikyässä sijaitsevaa yksikköä Amandaa. Kaupunki arvioi helmikuisella käynnillään, että Amandan tukipalvelutehtävissä ei ollut riittävästi henkilökuntaa eikä yöaikainen asiakasturvallisuus ollut yksikössä riittävä. Kaupunki teki hoivakotiin uuden valvontakäynnin huhtikuussa ja ilmaisi edelleen huolensa henkilöstömäärän riittävyydestä. – Käynnillä on haluttu tarkistaa resurssointia ja sitä, onko ne asiat hoidettu kuntoon, mitä on edellytetty, Marttila toteaa. Myös Esperi Caren Mouhijärvellä sijaitsevalta Iltalakodilta kaupunki on pyytänyt keväällä selvitystä siitä, miten yöaikainen hoito turvataan yksikössä. Näiden lisäksi kaupunki on ohjeistanut useampia ikäihmisten hoivakoteja erilaisten asiapapereiden, kuten omavalvontasuunnitelmien, lääkehoitosuunnitelmien ja työntekijöiden yksikkökohtaisten lääkelupien, päivittämiseen. Viiteen hoivakotiin ennalta ilmoittamatta Sastamalan kaupunki on tehostanut ikäihmisten asumispalveluiden valvontaa aluehallintoviraston ja Valviran ohjeistuksen mukaan. Ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä on tehty alkuvuoden aikana kaikkiaan viiteen ikäihmisten yksityiseen hoivakotiin; Attendon Amandaan ja Tyrvään Kartanoon, Esperi Caren Iltalakotiin ja Luhatuuli Oy Hyrkin Puistoon sekä Pihlajalinnan Ikipihlaja Anneen. Millaisessa kunnossa ikäihmisten yksityiset asumispalveluyksiköt ovat valvontakäyntien perusteella, vt. asumispalvelujohtaja Mervi Marttila? – Räikeitä epäkohtia ei ole tullut Sastamalassa ilmi. Osalle yksiköistä on kuitenkin asetettu aikatakaraja kirjallisen selvityksen antamiselle, Marttila sanoo. Henkilöstöllä halu tehdä töitä hyvin Vt. asumispalvelujohtaja pitää hyvänä, että vanhusten hoidon laatu on noussut julkiseen keskusteluun ja että sekä asiakkaat että omaiset ovat nostaneet epäkohtia esiin. Hän pohtii kuitenkin sitä, miten ikäihmisten hoivayksiköihin liittyvän julkisen keskustelun negatiivinen sävy vaikuttaa vanhuspalveluihin jatkossa. – Olen huolissani siitä, miten keskustelu on vaikuttanut ihmisten haluun hakeutua hoiva-alalle, Marttila toteaa. Hän on osana valvontakäyntejä haastatellut myös yksityisten hoivayksiköiden henkilökuntaa ja toteaa, että henkilöstöllä on halu tehdä töitä hyvin. – Kaikkien yhteinen tahtotila on, että asumispalvelut ovat asiakkaiden kannalta mahdollisimman hyvät. Miten hoidon hyvä laatu voidaan varmistaa? Marttila toteaa, että valvontakäyntien lisäksi Sotesi on toteuttamassa asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyä. Tämä toteutunee syksyn aikana ja sen tekee ulkopuolinen toimija. Marttila muistuttaa, että myös asumispalveluyksiköiden henkilökunta on ilmoitusvelvollinen, jos havaitsee yksiköissä epäkohtia. – Tämä ei ole oikeus, vaan velvollisuus. Valvontakäynnit ovat työllistäneet Sotesin työntekijöitä huomattavasti alkuvuonna. Lisähenkilökuntaa valvontakäynteihin ei ole osoitettu. Valvontakäynneillä tarkastetaan muun muassa asukkaiden hoidon ja hoivan taso, henkilöstön määrä ja sen kehitys, lääkehoitoon liittyvät asiat, muun muassa lääkeluvat, sekä tukitehtävien (kuten siivous) resurssointi. Henkilöstöä kuullaan myös ilman vastuuhenkilön läsnäoloa. Valvontakäynnit tekee Sastamalassa pääsääntöisesti Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluiden Sotesin vt. asumispalvelujohtaja ja palveluohjaaja. Niin sanotut vuosikäynnit tehdään ennalta ilmoittaen. Lisäksi yksiköihin tehdään ennalta ilmoittamattomia käyntejä. Ikäihmisten yksityisten asumispalveluiden lisäksi kunnat valvovat muun muassa erityisasumispalveluja, kuten mielenterveys- ja päihdeyksiköiden toimintaa.