Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live Vammalan Yrittäjät

Eläkkeensaajat vaatii: Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön ilmaiseksi

MIELIPIDE On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Heille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan niin joukkoliikenteen kuin kulttuuriin osallistumisen osalta. Myös toimintakyvyn osalta elintärkeät liikuntapalvelut tulee saada maksutta. Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi. Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä ympäri maan tekee vapaaehtoistyötä 9250 henkilöä. He käyttävät aikaa tähän toimintaan noin 76 000 tuntia kuukaudessa. Työtä tehdään mm. eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Vastaavanlaista tärkeää työtä tehdään myös muiden eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä. Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Paikallisyhdistyksillämme on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan vain oikeanlaista tukea, väline- ja materiaaliapua ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön. Eläkkeensaajien Keskusliitto on vedonnut maaliskuussa lähetetyllä kirjeellä kaikkiin Suomen kuntiin ja kaupunkeihin, että maan hallituksen hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nostetun digitalisaation edistämiseksi tarjottaisiin ikääntyneille kuntalaisille tietotekniikkaopastusta ja tähän varattaisiin niin taloudellisia kuin henkilöresursseja. Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset eivät yksin voi olla vastuussa verkkopalveluiden ja niissä tarvittavien välineiden opastamisessa. Vaadimme, että kunnissa ja kaupungeissa aidosti mietittäisiin niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä. Yhdistysten ja niiden vapaaehtoisten tekemää työtä ja toimintaedellytyksiä on tuettava paitsi taloudellisesti, myös tarjoamalla tarvittavat tilat tähän tärkeään työhön. Eläkkeensaajien Keskusliiton Pirkanmaan Piiri vaatii myös, että maamme julkiset tilat on avattava kansalaistoiminnan käyttöön ilmaiseksi. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n Pirkanmaan piirin syyskokous 19.11.2019