Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Laviassa väkiluku säilynyt lähes ennallaan – asukkaat iäkkäämpiä kuin Suomen kunnissa keskimäärin

Poriin vuoden 2015 alussa liitetyssä Laviassa väkiluku on säilynyt lähes ennallaan vuosien 2013–2017 mittaushetkillä. Tilastokeskuksen väkilukutietojen perusteella postinumeroalueilla 38600, 38650 ja 38670 väki on vähentynyt vuosina 2013–2017 yhteensä 50 asukkaan verran. Muutokset ovat pieniä, sillä kaikilla Lavian rajoja suunnilleen mukailevilla postinumeroalueilla väestö on jonakin yksittäisenä vuotena myös kasvanut. Kokonaisuudessaan Lavian väkiluvun lasku on ollut suhteellisesti, eli alueen koko huomioiden, selvästi pienempää kuin esimerkiksi Kiikassa, Suodenniemellä tai Keikyässä. Kiikoisissa väkiluku on laskenut aavistuksen verran nopeammin kuin Laviassa. Työpaikkakehitys Lavian kolmella postinumeroalueella on ollut laskusuuntaista. Uusimman tiedon mukaan työpaikkoja oli vuoden 2016 lopulla yhteensä 401, kun neljä vuotta aiemmin luku oli 493. Suurin työpaikkamuutos tapahtui postinumeroalueella 38600 vuoden 2014 lopusta vuoden 2015 loppuun tultaessa, kun työpaikkamäärä laski 398:sta 324:ään. Tilasto ei kerro muutoksen syitä, mutta esimerkiksi kuntaliitos Poriin tapahtui juuri tällöin. Väestökehitys ei ole heti kuntaliitoksen jälkeen tavallisesta poikkeavaa. Sen sijaan Lavian väestö on jonkin verran koko Suomen keskiarvoa (noin 43 vuotta) vanhempaa. Alueilla 38600 ja 38670 väestön keski-ikä oli 50 vuotta ja alueella 38650 47 vuotta vuoden 2017 lopulla. Lavian postinumeroaluekohtaisissa luvuissa on omat rajoitteensa, eivätkä ne välttämättä ole 100-prosenttisen tarkkoja. Entisen Lavian rajoja suunnilleen mukailevilla kolmella postinumeroalueella väestönkehitys on ollut viime vuosina lähes tasaista.