MainosMetsä Group

Nyt tehdään puukauppaa mäntytukista, joka saatetaan jo jalostaa maailman moderneimmalla sahalla

Mäntytukin matka Kokemäen Järilästä maailman modernimmalle sahalle, rahtilaivan kyytiin ja aasialaisen ikkunan pieleen on kohta totisinta totta. Koesahaukset pääsevät käyntiin reilun vuoden päästä.

Puunkorjuu tapahtuu 1–3 vuoden sisällä puukaupan solmimisesta. Kunnon talvipakkasia vaativissa kohteissa voidaan sopia pidemmästä määräajasta. Metsäasiantuntijat Jussi Reko ja Konsta Koskinen tekevät jo kauppoja uudelle Rauman sahalle toimitettavista mäntytukeista.


26.5.2021 6:00

Kevätaurinko lämmittää kokemäkeläisen kangasmetsän kunttaa. Ilmassa tuoksuu pihka. Jostain kauempaa kuuluu metsäkoneen hurina ja oksien napsahtelu.

Metsäasiantuntijat Jussi Reko ja Konsta Koskinen seisovat tukkirekan kääntöpaikalla ja silmäilevät ympäristöä. Lumi on sulanut ja hiekkapohja imenyt kaiken kosteuden. Metsänpohja kantaa hyvin ja kyseinen metsikkökuvio onkin hyvä keväthakkuiden kohde.

Kokemäen metsäasiantuntija Konsta Koskinen on kotoisin Pomarkusta. Koskinen aloitti Metsä Groupilla heti valmistuttuaan metsätalousinsinööriksi. Syksyisin Koskisen löytää myös sienimetsästä.

Puusto ei näytä kovin järeältä, sillä maaperä on niukkaravinteista. Mutta korjuukypsää se on, arviolta jo satavuotiasta. Vastaavilla mäntykankailla metsälannoitus olisi taannut paremman kasvun, mutta tämä on pohjavesialuetta, missä ei ole sallittua lannoittaa.

Alikasvospuustoa ei juurikaan ole eli ennakkoraivausta ei tarvittu ennen uudistushakkuuta. Tuulenkaatojakaan ei näy. Männyn paalujuuri kun pitää puun tiukemmin maassa kuin kuusen pintajuuret.

Tällaisissa metsissä kasvaa yksi Suomen arvokkaimmista vientituotteista, suora ja vähäoksainen mänty, josta hyödynnetään kaikki mahdollinen.

Tyvitukeista, välitukeista ja latvatukeista sahataan lankkuja ja lautoja. Kuitupuusta eli halkaisijaltaan pienikokoisesta puutavarasta jalostetaan sellua ja muita biotuotteita. Kuoresta valmistetaan bioenergiaa. Juurakko, oksat ja latvus jätetään metsän ravinteiksi.

Tiesitkö tämän metsästä? Vuonna 2019 sahatavara oli Suomen 7. suurin vientitulojen tuoja, arvoltaan 1,8 mrd €.

Sahatavaraa viedään Suomesta ulkomaille vuosittain parin miljardin euron arvosta. Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, jossa raaka-aineen laatu on lähtökohtaisesti hyvää. Mutta mitkä muut seikat tekevät suomalaisesta puusta moisen kilpailuvaltin?

– Suomalaiset metsänomistajat ovat valveutuneita, eivätkä jätä taimikkorästejä. He uudistavat hakkuuaukean laadukkaasti ja nopeasti. Varhaisperkaukset tehdään ajallaan, mahdolliset hirvituhot paikataan ja harvennushakkuista huolehditaan, Jussi Reko luettelee.

Metsäasiantuntija, metsätalousinsinööri Jussi Reko vastaa Metsä Groupilla Säkylän ja Euran alueiden metsäpalveluista ja puukaupasta. Rekon lapsuudenkoti on maa- ja metsätilalla, joten myös raivaustyöt ja polttopuiden teko ovat tuttua puuhaa. – Tällä alalla ei ole kahta samanlaista päivää.

Mitä paremmin hoidettu metsä, sitä korkealaatuisempi raaka-aine. Ja mitä paremmin hoidettu metsä, sitä enemmän se sitoo hiiltä.

Metsänhoitotoimet näkyvät suoraan metsänomistajan puukauppatilissä. Hyvin hoidetuissa, ravinteikkaissa leimikoissa tukkisaanto voi olla jopa 90 %. Jos harvennushakkuut ovat jääneet tekemättä ja runkojen keskitilavuus on pieni, tukkisaanto voi jäädä 60 %:iin.

Paras aika myydä onkin aina silloin, kun metsikkökuviolla on korjuukypsää puuta. Kun sopimusasiakkaaksi liittynyt metsänomistaja tekee puukaupat joulukuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana, hinnantarkastusetu takaa hyvityksen, jos hinnat lähtevät puumarkkinoilla nousuun.

– Tälle metsikkökuviolle on sovittu uudistustoimenpiteiksi äestys ja kylvö. Säästöpuut ja vähäinen alikasvospuusto jätetään suojatiheiköiksi eläimille. Lisäksi lahopuista hyötyville eliöille tehdään neljä tekopökkelöä hakattua hehtaaria kohden, Konsta Koskinen kertoo.

Metsä Group tuntee täysin käyttämänsä puuraaka-aineen alkuperän. Puu hankitaan alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän, kuin sitä käytetään. Koko mänty hyödynnetään.

Henkilökunnan rooli tärkeä

Metsäkoneen kuljettaja tietää tarkoin ennakkoon, mitä tukkipituuksia hän männiköstä katkoo. Lankkua ja lautaa sahataan markkinoiden kysynnän mukaan.

Metsä Groupilla on ennestään viisi sahaa Suomessa ja yksi Venäjällä. Seitsemättä, maailman moderneinta mäntysahaa, rakennetaan parhaillaan Raumalle.

– Rauman saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa, 200 miljoonaa euroa, kertoo sahaprojektin projektijohtaja Harri Haapaniemi.

Metsä Groupin nykyinen sellutehdas ja uusi saha muodostavat sataman välittömässä läheisyydessä tehokkaan integraatin.

– Kun tuotanto käy täydellä teholla vuoden päästä syksyllä, pystymme käsittelemään sata rekallista mäntytukkia päivässä.

Merkittävä työllistäjä. Yksi työpaikka sahateollisuudessa luo välillisesti viisi muuta työpaikkaa muiden muassa puunkorjuuseen, kuljetukseen, kunnossapitoon, vartiointiin ja puhtaanapitoon.

Sahatavaran jatkojalostuksessa on tärkeää, että materiaali on korkealaatuista, se on taloudellisesti sahattu ja kuivattu niin, ettei tuotteeseen synny muodonmuutoksia.

– Ikkunoiden puitteilla on kovat vaatimukset. Pitää olla oikeat kosteudet ja pienet kosteuksien hajonnat, Haapaniemi kertoo esimerkin.

Kotimaisuus on yksi Metsän arvoista ja siksi uuden Rauman sahan kotimaisuusaste on korkea. Olemme myös käyttäneet sitä rakentaessa puuta hyvin monipuolisesti, projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo ylpeänä.

Tuotantoketjun kaikki vaiheet aina taimesta sahalle ja rahtilaivasta rautakaupan hyllylle vaikuttavat lopputuotteiden laatuun.

– Uudella sahalla on korkea automaatioaste, joka hyödyntää älykästä ohjausta ja konenäköä. Röntgenillä voidaan tarkastella tukin oksien laatuja ja sijaintia. Ammattitaitoinen henkilökunta on keskeisessä roolissa laadun varmistamisessa ja valvonnassa.

Uusi saha lupaa siis paitsi sen uudelle henkilökunnalle myös satakuntalaisille metsänomistajille ja metsäasiantuntijoille leipää sekä jatkuvuutta.

– On se hienoa, että työnantaja kehittää alaa ja investoi omaan maakuntaan, Säkylästä kotoisin oleva Reko tiivistää.

Uuden Rauman sahan vuosituotanto on 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Tuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Sahatavarasta jalostetaan laatuvaatimuksiltaan korkeita komponentti- ja puusepänteollisuuden tuotteita. (Kuva: Metsä Group)

Tutustu uuteen sahaan

Fakta

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut

  • palvelee metsänomistajia ja puuta käyttävää teollisuutta

  • ostaa puuta ja myy metsäpalveluja koko maassa, ympäri vuoden

  • Metsä Groupin emoyritys on 100 000 suomalaisen metsänomistajan omistama Metsäliitto Osuuskunta

  • Metsä Groupin liiketoiminta-alueet ovat Metsä Forest, Metsä Fibre, Metsä Wood, Metsä Board ja Metsä Tissue

  • Metsä Groupilla on toimintaa 30 maassa ja henkilöstöä 9300

Pyydä tarjous >>

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi >>

Lue myös:

Kalle Hanhijärvi, 28, on tilansa yhdestoista sukupolvi ja kertoo kuusi vinkkiä, miten saa metsän tuottamaan paremmin

Näin Huittisten uusi metsäsukupolvi, Kalle, 31 ja Juho 27, tuumaa työstä, taloudesta ja ympäristöstä

Venesjärveläiset isä ja poika Lähteenmäki odottavat sertifioidulta metsältään kolmea asiaa – mutta mitä hyötyä FSC:stä on pikkukuoville ja jäätelönystävälle?

Lue myös: