Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Blogit Kaupallinen yhteistyö Verotiedot

Aluehallintovirastolta ratkaisu Andersson-kanteluun – toimi väärin muuttaessaan opettajan arviointia

Sylvään koulun rehtori Jari Andersson toimi väärin muuttaessaan 16 oppilaan englannin arvosanoja keväällä 2016. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa näin ratkaisussaan Sylvään koulun kielten lehtorin Katariina Hujun asiasta tekemään kanteluun. Asian esittelijän Anna Sahavirran mukaan virasto antoi Anderssonille hallinnollista ohjausta. Muita sanktioita asiasta ei seuraa, eikä ratkaisusta voi valittaa. –Laki on tässä aika yksiselitteinen. Rehtori ei voi missään oloissa muuttaa arviointia yksinään, toteaa Sahavirta. Entä mitä tapahtuu oppilaiden muutetuille arvosanoille? –Käytännössä numerot pysyvät sellaisina kuin ne ovat, Sahavirta myöntää. Nosti 16 oppilaan englannin numeroita Aluehallintovirasto otti kantaa Anderssonin toimiin Katariina Hujun kanneltua virastolle asiasta viime vuoden helmikuussa. Hujun ja Anderssonin antamien selvitysten mukaan Andersson oli korottanut kaikkiaan 16 yhdeksäsluokkalaisen englannin kielen arvosanoja lukuvuoden 2015-2016 päätteeksi yhdellä numerolla. Andersson oli ensin vaatinut Hujua nostamaan numeroita, mutta tämä oli katsonut arvosanojen muuttamisen perusteettomaksi. Tämän jälkeen Andersson oli nostanut arvosanoja omatoimisesti. Andersson: Arviointiin puuttuminen oli oppilaiden edun mukaista Andersson kertoi omassa selvityksessään oppilaiden ja huoltajien valittaneen hänelle Hujun toimista opettajana. Anderssonin mukaan englannin opetuksessa oli ollut puutteita, minkä vuoksi hän piti oppilaiden edun mukaisena puuttua opettajan arviointiin. Andersson kertoi pitäneensä Hujua edeltäneen englannin opettajan arviointia pätevämpänä, minkä vuoksi hän muutti päättöarvosanat vastaamaan oppilaiden kahdeksannen luokan arviointia. Oppilaan oikeuksien toteutumista valvoo oppilas tai huoltaja Aluehallintovirasto totesi ratkaisussaan, että oppilaan tai tämän huoltajan tehtävä on valvoa oppilaan oikeuksien toteutumista arvioinnissa. Jos he ovat tyytymättömiä arviointiin, he voivat pyytää koululta uudelleen arviointia. Rehtori ja opettaja päättävät uudelleen arvioinnista yhdessä, mutta arvosanoja on mahdollista muuttaa vain, jos opettaja ja rehtori ovat asiasta yksimielisiä. Tämän jälkeen oppilas ja huoltaja voivat hakea muutosta arvosanoihin oikaisuvaatimuksella aluehallintovirastolta. Aluehallintovirasto korosti päätöksessään, että rehtori ei voi ryhtyä muuttamaan opettajan tekemään päättöarviointia missään tilanteessa. Sillä ei ole merkitystä, että rehtori katsoi opetuksen olleen puutteellista. Puutteelliseen opetukseen on aluehallintoviraston mukaan puututtava työnjohdollisin keinoin. Sastamalan kaupunki antoi Anderssonille kirjallisen varoituksen asiasta jo ennen aluehallintoviraston käsittelyä, elokuussa 2016. Sastamalan kaupungin kannan mukaan Anderssonin menettely ei ollut hyväksyttävää.