Avi myönsi luvan: Tyrvään pappilan viereistä lahtea saa täyttää louheella ja kiviaineksella

Tämä ilmakuva Moirislahdesta on vuodelta 2011. Tyrvään pappila on kuvan vasemmassa reunassa.

29.1. 14:00

Sastamalan kaupunki on saanut Aluehallintovirastolta luvan täyttää Vammaskosken sillan kupeessa sijaitsevaa Pappilanpuiston ympäröimää Moirislahtea.

Noin neljäsosa lahdesta aiotaan täyttää louheella ja kiviaineksella. Vesialueen täyttö on tarpeen alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maiseman parantamiseksi.

Moirislahti kärsii heikosta veden vaihtuvuudesta ja umpeenkasvusta.

Hankkeesta aiheutuu tilapäistä veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden kasvua. Samentumisen leviämisen estämiseksi on määrätty käyttämään suojaverhoa.

Hakemuksen mukaan täyttöön käytettävä louhemäärä on noin 470 kuutiota. Täyttöalue maisemoidaan virkistyskäyttöön soveltuvaksi.

Vesistön täyttötyöt ajoitetaan helmi-maaliskuulle tai loka-marraskuulle. Töitä ei saa tehdä 15.4.–31.8.

Hakemuksen mukaan Moirislahden veden kierto voimistuu, kun lahden matala pohjukka täytetään. Lisäksi muu vesialue pysyy vapaampana vesikasveista. Hyöty on ensisijaisesti maisemallinen.

Alueen osittainen täyttö ei aiheuta kalatalousviranomaisen lausunnon mukaisesti merkittävää haittaa Liekoveden kalastolle tai kalastukselle.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos